Sousedská pomoc – obastní spolek ČČK Jablonec nad Nisou

Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou jako koordinátor pomoci seniorům a dlouhodobě nemocným v okresech Jablonec n.N. a Semily vás informujeme o naší možnosti pomoci.
Seniorům nad 70 let se důrazně doporučuje vycházet ven jen ve velmi nutných případech, proto je potřeba zajistit, aby toto doporučení mohli dodržet.
OS ČČK Jablonec poskytuje pomoc osamělým seniorům, onkologickým pacientům, chronicky nemocným lidem. I přes to, že nabíráme dobrovolníky, kteří zajistí nákup základních potřeb, léků, vyvenčí psa, prosíme o šíření informace o SOUSEDSKÉ POMOCI. Pokud opravdu není nikdo, kdo by těmto osobám pomohl, zajistěte, aby se k nim dostaly informace o naší pomoci.
Zároveň prosíme o šíření informace o dobrovolnictví www.cck-jablonec.cz (zde se mohou dobrovolníci registrovat), abychom měli pokrytý celý nám svěřený region a mohli pomoci co nejvíce lidem.