Informace ze Základní a Mateřské školy Josefův Důl

Příprava na přijímací zkoušky a Školní skupiny na 1. stupni

Příprava na přijímací zkoušky

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30. 4.  je povolena od 11. května osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky při dodržování stanovených hygienických pravidel. Škola zajistí předepsaná hygienická opatření, desinfekci prostor, rozestupy mezi lavicemi apod.
Zákonní zástupci podepíší před prvním vstupem žáka do školy čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory (viz příloha níže), v případě zájmu o účast dítěte na přípravě na přijímací zkoušky vyjádří tento zájem písemně e-mailem na adresu skola@zsjosefuvdul.cz do 7.5.2020. Žáka nelze do skupiny zařadit později než k 11.5.2020. Při neúčasti přihlášeného žáka je zákonný zástupce povinen tuto neúčast neprodleně omluvit.
Příprava bude probíhat podle následujícího rozvrhu:
Po + St 8.00 – 11.00 – český jazyk
Út + Čt 8.00 – 11.00 – matematika
Žáci jsou povinni dodržovat pokyny pedagogických pracovníků a dodržovat bezpečnostní hygienická opatření.
Každý žák musí mít s sebou minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Školní skupiny na 1. stupni

Podle harmonogramu uvolnění škol a školských zařízení je od 25. května umožněna výuka na 1. stupni formou školních skupin.
Výuka bude probíhat každý pracovní den od 8.00 do 12.00. Po obědě bude následovat zájmové vzdělávání žáků do 16.00. Odpolední blok je určen pouze pro děti zaměstnaných rodičů.
Škola nebude zajišťovat dopolední svačinky, pouze obědy pro přihlášené žáky.
O docházce dětí bude vedena evidence, při neúčasti přihlášeného žáka je zákonný zástupce povinen tuto neúčast neprodleně omluvit.
Rodiče musí podepsat čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory (viz příloha níže). Toto prohlášení přinese žák s sebou první den (25.5.) do školy, bez něj nebude možné žáka ke vzdělávání přijmout.
Každý žák musí mít s sebou nejméně dvě roušky a sáček na odkládání roušek.
V případě, že budete mít zájem posílat své dítě do školy, je nutné ho písemně e-mailem přihlásit na adresu  skola@zsjosefuvdul.cz  do 18. 5. 2020. Do e-mailu zároveň, prosím, uveďte, zda se vaše dítě bude účastnit odpoledního bloku, zda bude chodit na obědy a kdy a s kým, popř. samo, bude odcházet domů.

Stručný souhrn základních pravidel je dostupný ZDE:

příloha_čestné_prohlášení

Znovuotevření MŠ 25. května – informace ke stažení zde.