Vážení senioři

VÁŽENÍ SENIOŘI

v souladu s usnesením vlády České republiky č. 240, ze dne 16. března 2020 o přijetí krizového opatření vám důrazně doporučujeme nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění NEODKLADNÉ zdravotní péče.

Jsme si vědomi toho, že toto usnesení vlády s sebou přináší značné komplikace, proto vám nabízíme pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů základních potravin a léků (pokud si je nedokážete zajistit jiným způsobem – rodina, přátele, známí…)

Nákupy základních potravin, včetně vyzvedávání léků, budeme zajišťovat vždy ve středu.

PŘÍPADNÝ ZÁJEM O VÝROBU ROUŠEK, KTERÉ ŠIJÍ DOBROVOLNÍCI V NAŠÍ OBCI, HLASTE TAKÉ NA UVEDENÉ KONTAKTY.

Své požadavky směřujte na tyto kontakty:
e-mail: poplatky@josefuvdul.eu
SMS: 724 100 847, 602 656 878
Telefon: 483 381 096, 724 100 847, 602 545 878

Do zprávy, prosím, uveďte seznam věcí, kontaktní telefon, adresu, kam chcete požadované věci dodat.

DĚKUJEME, že respektujete vyhlášená nařízení a věřím, že společnými silami nastalou krizovou situaci zvládneme

Podobné služby nabízí mimo jiné Český červený kříž – viz přiložený leták.

Pro koho je tato služba určena?

Senioři nad 60 let,

Osamělí chronicky nemocní dospělí lidé, osamělé matky.

Dočasně zdravotně znevýhodnění osamělí lidé (propuštění z nemocnice, s akutním úrazem, onemocněním)

Osamělí lidé v karanténě, rodiny v karanténě bez dalších možností

– oddělená kapitola, kterou budou zajišťovat jen vybraní členové HJ ČČK, kteří budou souhlasit (bariérový řád, jinak nelze)

Podmínkou je, že tyto osoby nečerpají souběžně sociální služby (zejména pečovatelské), které jim mohou tyto věci zajistit a běžně zajišťují.