Obecní úřad Josefův Důl je od 20. 4. 2020 opět otevřen pro veřejnost

Přesto bude i nadále pracovat v omezeném režimu vyplývajícím z nouzového stavu, který vláda vyhlásila 12. března.

Omezený režim spočívá ve zrušených úředních hodinách až do konce nouzového stavu, odbavováni budou pouze předem objednaní klienti.

Ale pozor, před návštěvou úřadu je nutné se předem telefonicky objednat ( kontakty: 483 381 096, 724 100 847) v rozsahu úředních hodin platících před vyhlášením nouzového stavu, tj.:  pondělí a středa (8 – 11.30 hod. a 12.30 – 17 hod.)

Cílem je, aby se lidé v budovách nepotkávali a kontakt mezi klienty i úředníky byl minimalizovaný

Prosíme o dodržování následujících podmínek:

* I nadále upřednostňujte písemný, elektronický či telefonický kontakt před kontaktem osobním.

* Pro osobní návštěvu volte úřední dny pondělí a středu od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00.

* Při návštěvě úřadu používejte ochranné prostředky dýchacích cest a při vstupu si vydezinfikujte ruce prostředkem, který je připraven.

* Dodržujte odstup od ostatních klientů i úředníků minimálně 2 m.

* Vstupujte prosím jednotlivě