POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ PŘÍPRAVY PROGRAMU ROZVOJE Obce Josefův Důl

 

 

 

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ PŘÍPRAVY PROGRAMU ROZVOJE  Obce Josefův Důl

Dne 28. 5. 2019 v 16.00 hodin – kulturní sál v budově muzea

Na veřejném projednávání budou představeny podklady pro zpracování Programu rozvoje města. Zpracovatelé uvítají od občanů návrhy řešení pociťovaných problémů i nedostatků či jejich rozvojové představy. Podněty veřejnosti budou zpracovateli projektu vyhodnoceny a zapracovány do příslušných dokumentů. Zpracovaný program rozvoje našeho města, který bude obsahovat rozvojové směry, opatření a konkrétní aktivity (projekty), bude město realizovat či jejich realizaci podporovat.

PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCE MÁ SMYSL, POJĎTE SE NAD BUDOUCNOSTÍ SVÉ OBCE ZAMYSLET S NÁMI A PODÍLEJTE SE NA NÍ. VŽDYŤ JEN VY TU BUDOUCNOST VE SVÉ OBCI BUDETE ŽÍT. BUDEME RÁDI ZA JAKÉKOLIV KONSTRUKTIVNÍ A VĚCNÉ NÁMĚTY A POŽADAVKY.

Příprava Programu rozvoje obce Josefův Důl je realizována z projektu

Plánování regionálního rozvoje v Mikroregionu Tanvaldsko (registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007376),

který je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost.