Pozvánka – TŘI SETKÁNÍ PEČUJ DOMA

 

 

TŘI SETKÁNÍ PEČUJ DOMA OD 27. LEDNA V JABLONCI N. NISOU

Především těm, kteří již absolvovali náš sedmidílný vzdělávací cyklus pro laické pečující, nabízíme tři pětihodinová setkání s prvky podpůrné skupiny a workshopu.

Uskuteční se v prostorách Spolkového domu v Jablonci n. N., Emilie Floriánové 1736/8 vždy od 10 do 15 hodin.

neděle 27. 1.

Jak pečovat o svého blízkého a nezbláznit se z toho

  • Pečování je náročné nejen fyzicky, ale především psychicky. Jak se o sebe postarat poradí zkušená psychoterapeutka.
  • vede: Mgr. Věra Dufková

neděle 3. 3.

Komunikace a asertivita v praxi

  • Někdy není snadné komunikovat s druhými, stejně jako není vždy snadné dokázat se zdravě prosadit. Přijďte si vyzkoušet, že to jde i jinak!
  • vede: Mgr. Věra Dufková

sobota 25. 5.

Základy první pomoci s důrazem na pomoc seniorům

  • Připravte se už teď i na tyto situace. Poznatky ze setkání mnohonásobně využijete i v pomoci přátelům a známým
  • vede: MUDr. Petra Řeháčková

Setkání jsou součástí projektu „Pečuj doma a s námi“, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, pro účastníky jsou zdarma.

Závazná přihláška na skupiny Pečuj doma a s námi – Spolkový dům Jablonec
n. Nisou, Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou

Jméno, příjmení, titul: ………………………………………………………………………………………………………..

Adresa bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon, e–mail:…………………………………………………………………………………………………………………

Poznámka:………………………………………………………………………………………………………………………..
Datum narození: …………………………………. Datum, podpis: …………………………………………………..

Souhlasím se sběrem, uchováním a zpracováním svých osobních údajů realizátorem projektu. Údaje bude využívat jen v rozsahu nutném k realizaci projektu a neposkytne je třetím osobám.
Přihlášku prosím zašlete na adresu: Diakonie ČCE, Pečuj doma, Opletalova 6, 602 00 Brno. V elektronické podobě se můžete přihlašovat přes webový formulář na
www.pecujdoma.cz,
e-mailem na dagmar.pelcova@diakonie.cz, telefonicky na čísle
739 244 784.
Rádi zodpovíme i Vaše dotazy.