Obvodní oddělení PČR ve Smržovce informuje

Vážení občané obce Josefův Důl,

tradičně se na Vás obracím se svým příspěvkem za Obvodní oddělení Policie České republiky ve Smržovce. Do našeho života opět vstoupil nouzový stav státu. Situace je pro složky integrovaného záchranného systému nelehká. Stejně jako Vy i my musíme dodržovat nařízení vlády, ať již v profesní či soukromé rovině. Nad rámec toho je naším úkolem dohlížet a vymáhat jejich plnění. Zatím co při první vlně COVID-19 jsme byly s většinou veřejnosti na „jedné lodi“, nyní se poměr mění a množství lidí, kteří pochybují o smysluplnosti vládních nařízení, stoupá. Každý člověk má právo na svůj názor! V poslední době jsem však svědkem vědomého šíření různých polopravd a lží, které někteří lidé nekriticky přijímají a věří jim. S těmito lidmi se pak často dostáváme do konfliktu. Nejčastěji jsou to lidé, kteří své právní povědomí rozvíjejí na internetu, zvláště pak na sociálních sítích. Jsou to lidé, kteří se domnívají, že jsou porušována jejich základní lidská práva, lidé kterým nikdo nemá právo nic nařizovat. Prosím buďme k sobě ohleduplní. Buďme ohleduplní k nemocným, seniorům a dalším lidem, kteří by se dali klasifikovat jako „riziková skupina“. Policisté, hasiči, zdravotníci a další, kteří v této věci aktivně vystupují, mají také své rodiny a i na ně dopadají vládní nařízení. Zákon je však třeba dodržovat.

S vyhlášením nouzového stavu policisté důsledně dohlížejí na dodržování nařízení vlády a k zadaným úkolům přistupují zodpovědně. Mimo to, stále plníme všechny své povinnosti, které nám jsou uložené zákonem o PČR. Vzhledem k tomu, že je nadmíru důležité zajistit chod všech složek IZS, je naší snahou minimalizovat možnost kontaminace virem našich policistů, a proto Vás vyzývám:

Pokud Vaše oznámení nesouvisí s přímým ohrožením života či zdraví nebo nebezpečím z prodlení, věc sepište a zašlete na emailovou adresu jn.oo.smrzovka@pcr.cz, nebo do naší datové schránky vsmhpv9, či poštou na adresu Obvodní oddělení policie, Lidické náměstí čp. 730, 468 51 Smržovka.

Případně se spojte s naší dozorčí službou na tel. čísle 735 788 699 nebo volejte linku 158. Ve služebních vozidlech lze přepravovat veřejnost pouze ve výjimečných případech. To znamená, že oznamovatel se musí dopravit na naše obvodní oddělení a zpět sám. Dále je omezen přístup osob do budovy obvodního oddělení a všechny záležitosti jsou vyřizované přes okénko v zádveří hlavního vchodu. Žádám o pochopení a chápu, že veškerý komfort je značně omezen.

Věřím, že situaci společně zvládneme. Závěrem mého úvodu chci vyjádřit plnou podporu a poděkování zdravotnímu personálu v našich nemocnicích, domovech pro seniory a dalších zdravotnických zařízení.

Policisté OOP Smržovka celkem od začátku roku 2020 řešili:

145 trestných činů, 259 přestupků, z nichž většinu jsme následně oznámili k projednání správnímu orgánu, 746 přestupků jsme vyřešili příkazem na místě (pokutou) a dále jsme přijali a vyřešili 445 rozličných oznámení, podnětů a žádostí. Míra objasněnosti trestné činnosti aktuálně činí 53,10 %.

V roce 2019 se za stejné období jednalo o 152 trestný činů, 240 prošetřovaných přestupků, 523 přestupků vyřešených příkazem na místě a dále 398 oznámení, podnětů a žádostí. Objasněnost trestné činnosti ve stejném období roku 2019 činila 50,59 %.

Z porovnání předmětného období v letech 2019 a 2020 je zřejmé, že nedošlo k významnému výkyvu v žádné ze sledovaných oblastí. Je evidentní, že pandemie neměla na naší činnost zatím žádný vliv a své úkoly zvládáme plnit v obvyklém standardu.

Aktuálně řešíme časté krádeže vloupáním do společných prostor bytových domů, garáží a sklepů, kde často bývají předmětem zájmu pachatele jízdní kola. Společným jmenovatelem pak často bývají okna otevřená „na ventilaci“, která pachatelé snadno překonávají. V případě pohybu podezřelých osob a vozidel v okolí nás o tom neprodleně informujte na výše uvedené telefonní číslo.

Neponechávejte okna otevřená na ventilaci:

S pozdravem

npor. Bc. Ondřej Tuláček

vedoucí obvodního oddělení