Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje

ROZHODNUTÍ hejtmana Libereckého kraje o koordinaci poskytování zdravotních služeb a k provádění opatření k ochraně veřejného zdraví ke stažení zde

Podle ust. § 14 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „krizový zákon“), vsouvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. 3. 2020, doporučujinásledující opatření směřující ke koordinaci poskytování zdravotních služeb a k provádění opatření k ochraně veřejného zdraví:

S účinností od 19. března 2020 do odvolání odepřít účast třetích osob, které nejsou zdravotnický personál, při porodu dítěte vezdravotnickém zařízení.

Odůvodnění: Výše uvedené koordinační rozhodnutí hejtmana je vydáno z důvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v území Libereckého kraje v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky.

Poučení:Proti tomuto koordinačnímu rozhodnutí nelze podat odvolání.

Martin Půta

hejtman