Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu – neděle 27. 5. 2018

Vážení občané,

Váš obecní úřad ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o., pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na předem označeném stanovišti (info leták). Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky naší společnosti.

Časový rozpis:

11,00 – 11,10 hod. Karlov za lesem – Karlov č. 3 u zvonů na sep.odpad

12,50 – 13,00 hod. Josefův Důl u zvonů na sep. odpad (u Čermáků)

13,10 – 13,20 hod. Josefův Důl u panelových domů

13,25 – 13,35 hod. Antonínov autobusová zastávka u užitkového skla

Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů:

 • Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů
 • Oleje a tuky
 • Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
 • Barvy, lepidla a pryskyřice
 • Rozpouštědla
 • Kyseliny
 • Zásady (hydroxid)
 • Nepoužitá léčiva (léky)
 • Pesticidy (hnojiva)
 • Akumulátory, baterie, články a zářivky

POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.

NEBUDE přijímáno následující:

 • Elektro
 • Stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.

 • Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti

Způsob přebírání odpadů:

 1. Sběr bude probíhat za přítomnosti zástupce městského/obecního úřadu a pod jeho dohledem.

 2. Odpady budou předávány osobně občany nebo zástupcem obce pracovníkům zajišťujícím sběr.

 3. Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude na stanoviště umístěn před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu nebude odvezen.

Další informace Vám poskytnou na Vašem obecním úřadu nebo přímo pracovníci Severočeských komunálních služeb s.r.o. na telefonním čísle 493645111.