Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Vážení občané, Váš obecní úřad ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s. r.o. pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, který se uskuteční

v neděli 28. října 2018

dle tohoto časového rozpisu :

13,05 – 13,15 hod. Antonínov autobusová zastávka u užitkového skla

13,20 – 13,30 hod. Josefův Důl u panelových domů

13,35 – 13,45 hod. Josefův Důl u zvonů na sep. odpad (u Čermáků)

14,00 – 14,10 hod. Karlov za lesem – Karlov č. 3 u zvonů na sep. odpad

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na předem označeném stanovišti (info leták). Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky naší společnosti.

Přijímány budou následující druhy odpadů:

 • obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. Olejových filtrů

 • oleje a tuky

 • absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)

 • barvy, lepidla a pryskyřice

 • rozpouštědla

 • kyseliny

 • zásady (hydroxid)

 • nepoužitá léčiva (léky)

 • pesticidy (hnojiva)

 • akumulátory, baterie, články a zářivky

POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.

Nebude přijímáno následující:

 • elektro

 • stavební odpad, vč. Eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.

 • nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti

Způsob přebírání odpadů:

 1. Sběr bude probíhat za přítomnosti zástupce obecního úřadu a pod jeho dohledem.

 2. Odpady budou předávány osobně občany nebo zástupcem obce pracovníkům zajišťujícím sběr.

 3. Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude na stanoviště umístěn před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu nebude odvezen.

Další informace poskytne Váš obecní úřad nebo přímo pracovníci  Severočeských komunálních služeb spol. s. r. o. na telefonním čísle 493 645 111.