Umístění velkoobjemových kontejnerů – říjen 2018

V říjnu 2018 bude občanům a rekreantům Josefova Dolu umožněno zdarma umístit velkoobjemový odpad do kontejnerů přistavených v níže uvedené dny a hodiny pod budovou Obecního úřadu. Tyto kontejnery jsou určeny pro fyzické osoby, které platí obci místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Podnikatelé mohou velkoobjemový odpad odevzdat za poplatek 500,- Kč za 0,5 m3 (malý vlek).

Rozpis dnů a hodin přistavení kontejnerů:

Pátek 12.10.2018: 9-11 a 13-15     Sobota 13.10.2018: 9-13

Pátek 26.10.2018: 9-11 a 13-15    Sobota 27.10.2018: 9-13

Na uvedeném stanovišti mohou občané odkládat zejména tyto druhy odpadů:

– vyřazený nábytek, podlahové krytiny, železný šrot, zařizovací předměty z domácnosti (sanitární keramika apod.), jiný rozměrný odpad z domácnosti…

– za poplatek 60,- Kč možnost odevzdání nepoužitelných pneumatik pouze z osobního automobilu

Upozornění obecního úřadu

Vyřazené lednice a objemné elektrozařízení (předpokládaná míra kompletnosti zařízení je stanovena minimálně 90%) můžete odevzdávat na jaře a na podzim, v termínech sběru velkoobjemového odpadu. V případě, že odevzdáváte již pouze skelet, je možné jej umístit do velkoobjemových kontejnerů, které jsou u obce dvakrát do roka přistaveny ve stanovených termínech (květen, říjen). Pro odevzdání drobného elektroodpadu můžete využít celoročně červené kontejnery na stanovištích s nádobami na tříděný odpad.

Obec nepřijímá do těchto kontejnerů eternit, ani cihly z komínů, protože jsou nebezpečným odpadem, a odevzdávají se přímo na překladiště v Proseči nad Nisou.

Bližší informace získáte na tel.: +420 493 645 201