Veřejná vyhláška – zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2019

Finanční úřad pro Liberecký kraj Liberec 1. máje 97 dne 460 02 LIBEREC Čj.: 774298/19/2600-11460-507374

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 26.04.2019 do dne 27.05.2019 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Liberecký kraj

ve dnech pondělí od 8:00 do 16:00 hodin a středa od 8:00 do 16:00 hodin 

zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 773817/19/2600-11460-507374, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019.

Veřejná vyhláška ke stažení zde.

Informace první strana ke stažení zde, druhá strana ke stažení zde.