Zasedala mimořádná Bezpečnostní rada ORP Jablonec nad Nisou.

Zasedala bezpečnostní rada města

V Libereckém kraji se neobjevil žádný výskyt koronaviru, přesto z preventivních důvodů zasedla v pondělí odpoledne bezpečnostní rada ORP Jablonec nad Nisou, ze které vzešlo jednoznačné preventivní doporučení: myjte si ruce, dodržujte respirační etiketu, zvažte cestu do rizikových oblastí a jste-li nachlazení, odpočívejte doma.

Panika způsobená mediálním tlakem je obrovská, ale je třeba k ní přistupovat rozumně. Pokud jste nepobývali v rizikových oblastech, pak není důvod se nákazy koronavirem obávat,“ konstatuje vedoucí protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje (KHS LK) MUDr. Monika Hausenblasová, která dodává, že ani ten, kdo přijel z oblastí zasažených nákazou, nemusí být zdrojem koronaviru. „Teprve pokud má dotyčný klinické příznaky, jako je dušnost, horečky a celková únava, měl by zavolat a onemocnění konzultovat – nejprve s praktickým lékařem, poté se obrátit k nám na hygienickou stanici,“ dodává Hausenblasová.

Podle epidemioložky je nejúčinnější ochranou prevence, kterou je správné a časté mytí rukou, dodržování respirační etikety, což znamená přikrývat si při kýchání a kašli nos a ústa čistým kapesníkem nebo kýchat či kašlat do rukávu. „Zvažte cestu do oblastí ohrožených nákazou a pokud trpíte nějakou respirační chorobou, nepřecházejte ji, ale zůstaňte doma a vylečte se,“ doporučuje lékařka.

Kromě prevence bezpečnostní rada ORP Jablonec nad Nisou doporučuje toto: jestliže jste vycestovali a po dobu vašeho pobytu se objevila ve vámi navštívené destinaci nákaza koronavirem, sledujte 14 dnů svůj zdravotní stav a v případě, že zaznamenáte příznaky onemocnění, kontaktujte telefonicky lékaře a poraďte se o dalším postupu.

Rizikové oblasti k vycestování zjistíte na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí, kde jsou údaje stále aktualizované, například v odkazu Doporučení k cestování v souvislosti s šířením koronaviru ve světě.