Dražební vyhláška

USNESENÍ o nařízení dražebního jednání – elektronická dražba

Soudní exekutor JUDr. Ivo Erbert, Exekutorský úřad Praha – východ, na návrh oprávněného: Česká republika – Krajský soud v Ústí nad Labem, se sídlem Národního odboje 1274, Ústí nad Labem, IČ: 00215708, proti povinnému: Robert Šulc, bytem Pražská 1826/84, Jablonec Nad Nisou, dat. nar.: 10.03.1967, k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému peněžitou pohledávku s příslušenstvím a uhradit náklady exekuce, vydává dražební vyhlášku: I. Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.okdrazby.cz.
Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 30.03.2017 v 13:00:00 hod, od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Celé usnesení o nařízení dražebního jednání ke stažení zde.