Dražební vyhláška – Jiří Rozkovec

JUDr. Jana Škofová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Kladno, Petra Bezruče 1416, 272 01 Kladno, tel. 312664522, fax 312664521, e-mail: sekretariat@exekutorkladno.cz, IČ: 41948777
sp. zn. oprávněného: S-VS-VZP-16-03213676-U333. Na všech podáních v této věci uveďte: č.j. 088EX 3509/16-32
USNESENÍ: JUDr. Jana Škofová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Kladno, byla pověřena Okresním soudem v Jablonci nad Nisou č.j. 18 EXE 2155/2016 ze dne 25. října 2016 provedením exekuce vykonatelného výkazu nedoplatků Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky č.j. 5341600116 ze dne 15. března 2016 k vymožení pohledávky
oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky IČ: 41197518, se sídlem: Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3 – Vinohrady
proti povinnému: Jiří Rozkovec, nar. 14.06.1959, bytem: Uhelná 2781/8, 466 01 Jablonec Nad Nisou dlužného pojistného v částce Kč 82.197,- a dlužného penále v částce Kč 118.213,-, a pro náklady této exekuce, v souladu s exekučním příkazem č.j. 088EX 3509/16-14 ze dne 14.11.2016, pravomocným dnem 25.11.2016, kterým byla nařízena exekuce prodejem nemovitých věcí ve vlastnictví povinného: vydává tuto dražební vyhlášku.