Dražební vyhláška

Ve věci: oprávněného Home Credit a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Brno-Město, PSČ: 602 00, IČ:
26978636, práv. zast. advokátem JUDr. Vladimír Bulinský, advokát, se sídlem Tř. kpt. Jaroše
1932/13, Brno, PSČ: 602 00, IČ: 60556811 proti povinnému Zdeňka Veltruská, bytem V Hajnovkách 1117, NERATOVICE, PSČ: 277
11, dat. nar.: 23.02.1964 ve výši 30.024,59 Kč s příslušenstvím, ke stažení zde.

Post expires at 10:23 on 27.1.2016