Usnesení – dražba nemovitostí

U S N E S E N Í: Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň – město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce: Okresního soudu v Mělníku ze dne 16.12.2009, č.j. 16 Nc 10916/2009-7, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Výkaz nedoplatků VZP ČR, územní pracoviště Mělník ze dne 10.09.2009, č.j. 2540900966, ve věci oprávněného: VZP ČR, územní pracoviště Mělník, se sídlem Fibichova čp.267, Mělník 276 01, IČ: 41197518, proti povinné: Zdeňka Veltruská, IČ: 45886725, nar. 23.02.1964, za účasti manžela Zdeňka, Veltruského, nar. 2.8.1959, oba bytem V Hajnovkách čp.1117, Neratovice 277 11 pro 19 680,00 Kč s příslušenstvím vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

Celé znění usnesení ke stažení zde.