Usnesení o nařízení elektronické dražby – K. Nováková

Usnesení o nařízení elektronické dražby
Soudní exekutor Mgr. Magdaléna Popková, Exekutorský úřad Liberec, se sídlem Truhlářská 515, Liberec 1, pověřená provedením exekuce dle usnesení o nařízení exekuce Okresního soudu v Liberci ze dne 08.06.2005 č.j. 45 Nc 7761/2005-3 vydaného na základě vykonatelného rozhodnutí Okresního soudu v Liberci ze dne 10.12.2004 č.j. 19 C 327/2004-36, , k uspokojení pohledávky oprávněné(ho): Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, Praha-Nové Město, PSČ: 110 00, IČ: 45272956, za povinným/ou: Kateřina Nováková, bytem Dolní Maxov 717, Josefův Důl, PSČ: 468 44, dat. nar.: 17.11.1975, ve výši 32.200,-Kč s příslušenstvím, vydává tuto dražební vyhlášku: ke stažení zde.

Post expires at 12:44 on 5.10.2017