Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Dne 27.9.2019 byla podána žádost o informaci na základě zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím k č.j. 964/2019 o zaslání kopií dokladů a veškerém dosaženém vzdělání  paní Gabriely Tahalové, vedoucí pro obecní poplatky a zaslání pracovní smlouvy této úřední osoby.

Dne 30.9.2019 bylo na základě žádosti sděleno, že paní G. Tahalová je zaměstnána jako úředník na naší obci a splňuje veškeré kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce požadovný zaměstnavatelem včetně zkoušek odborné způsobilosti z oblasti správy místních poplatků.

Doklady prokazující tyto skutečnosti žadateli odeslat nemůžeme, neboť to odporuje článku č. 4 nařízení EU 2016 679 GDPR.

 

27. 10. Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Vážení občané, Váš obecní úřad ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s. r.o. pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, který se uskuteční v neděli 27. října 2019 dle tohoto časového rozpisu :

13,05 – 13,15 hod. Antonínov autobusová zastávka u užitkového skla

13,20 – 13,30 hod. Josefův Důl u panelových domů

13,35 – 13,45 hod. Josefův Důl u zvonů na sep. odpad zadní Josefův Důl u čp. 274

14,00 – 14,10 hod. Karlov za lesem – Karlov č. 3 u zvonů na sep. odpad – Čtěte více →

Umístění velkoobjemových kontejnerů

V říjnu 2019 bude občanům a rekreantům Josefova Dolu umožněno zdarma umístit velkoobjemový odpad do kontejnerů.

Tyto kontejnery jsou určeny pro fyzické osoby, které platí obci místní poplatek za svoz TDO.

Podnikatelé mohou velkoobjemový odpad odevzdat za poplatek 500,- Kč za 0,5 m3 (malý vlek).

Kontejnery budou umístěny v níže uvedené dny a hodiny pod budovou Obecního úřadu. – Čtěte více →

Přehled plánovaných odstávek elektřiny – 10. ,15., 22. a 25. října

PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY: https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html

10.10.2019 (08:00 – 16:00) plánovaná odstávka č. 110060667620
Josefův Důl – Dolní Maxov: 191 2 247 E612 E698 parc.č. 1066/1
Josefův Důl parc.č. 1066/2
15.10.2019 (07:00 – 16:30) plánovaná odstávka č. 110060671891
Antonínov: 10 100 101 103 108 11 110 111 116 121 122 123 124 127 129 131/451 135 138, 142 151 152 153 156 163 164 165 166 167 169 170 174, 177 178 179 181 182 184 186 187 188 190 194 195 196 198 199 2 20/U 202 205 21 22 24 26 27 3 31 32 33 34 4 400 404 407 41 413 , 418/ČP.84 42 420/113 424 428 429 434 440 45 461/139 463 467 47 48 483 485 49 491 54 60 65/E470 66 67/466 69 696 78 82 86 90 97 E401 E402 E405 E406 E408 E409 E410 E412 E414 E415 E416 E417 E419 E421 E422 E423 E426 E427 E430 E431 E432 E433 E435 E436 E438 E439 E442 E444 E446 E447 E449 E453 E455 E457 E458 E460 E465 E468 E469 E471 E473 E474 E475 E478 E481 E482 E483 E484 E488 E493 parc.č. 2168/12 parc.č. 2284/8 parc.č. 2566/1, E497
Josefův Důl: 105 110 144 149 169 202 210 213 214 216 243 260 268 275 277 280 286 287 288 289 297 310 314 321 330 337 338 368 42 43 45 46 63 63A 73 831 865 909 E828 E837 E902 E942 E951 E957 parc.č. 2200/2 parc.č. 2211/2 parc.č. 2360/10 parc.č. 80/3
Dolní Maxov: 113
15.10.2019 (08:00 – 15:00) plánovaná odstávka č. 110060667627
Antonínov: 197U 1 102 105 134 141 144 145 146 147 154 158 159 161 162 171 172 183 192 193 197 200 204 35 403 441 448 486/136 5 62 63, 638 64 7 70 76 83 87 99 E411 E443 E476 E490
Dolní Maxov: parc.č. 231/9
22.10.2019 (08:00 – 16:30) plánovaná odstávka č. 110060667638
Dolní Maxov: 10 13 14 15 169 173 174 175 17U 233 248 25 28 29 33 35 619 644 656 677 694 699 700 E607 E609 E620 E621 E628 E631 E633 E638 E640 E641 E645 E651 E660 E676 E702 E707 E708 E720 parc.č. 1164/1 parc.č. 646
25.10.2019 (07:00 – 16:00) plánovaná odstávka č. 110060671908
Antonínov: 10 100 101 103 108 11 110 111 116 121 122 123 124 127 129 131/451 135 138 142 151 152 153 156 163 164 165 166 167 169 170 174 177 178 179 181 182 184 186 187 188 190 194 195 196 198 199 2 20/U 202 205 21 22 24 26 27 3 31 32 33 34 4 400 404 407 41 413 418/ČP.84 42 420/113 424 428 429 434 440 45 461/139 463 467 47 48 483 485 49 491 54 60 65/E470 66 67/466 69 696 78 82 86 90 97 E401 E402 E405 E406 E408 E409 E410 E412 E414 E415 E416 E417 E419 E421 E422 E423 E426 E427 E430 E431 E432 E433 E435 E436 E438 E439 E442 E444 E446 E447 E449 E453 E455 E457 E458 E460 E465 E468 E469 E471 E473 E474 E475 E478 E481 E482 E483 E484 E488 E493 parc.č. 2168/12 parc.č. 2211/2 parc.č. 2284/8 parc.č. 2566/1
Antonínov: 497
Josefův Důl: 105 110 144 149 169 202 210 213 214 216 243 260 268 275 277 280 286 287 288 289 297 310 314 321 330 337 338 368 42 43 45 46 63 63A 73 831 865 909 E828 E837 E902 E942 E951 E957 parc.č. 2200/2 parc.č. 2360/10 parc.č. 80/3
Dolní Maxov: 113

– Čtěte více →

ČEZ – UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).
ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU
Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.

– Čtěte více →