Sbírka pro Diakonii Broumov – listopad 2018

Věci zabalené do vlastních igelitových pytlů či krabic se budou přijímat v přízemí budovy muzea místní historie v průběhu listopadu každé úterý a pátek (16:00-18:00), nejdéle 27. 11., v otevírací době knihovny

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek

 • Veškeré oděvy – dámské, pánské, dětské – nepoškozené s fungujícími zipy
 • Obuv – nepoškozená (zavázaná v igelitové tašce)
 • Kabelky, batohy – pouze nepoškozené a s funkčním zipem
 • Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i mírně poškozené
 • Přikrývky, polštáře a deky- pouze péřové 
 • Záclony, závěsy – nepoškozené
 • Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 • Knihy
 • Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Věci, které vzít nemůžeme:

 • znečištěný a vlhký textil,
 • ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů,
 • nábytek, jízdní kola, kočárky- transportem se poškodí,
 • lyže, lyžáky, nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán.

  Bližší informace: Z. Keraghelová, dispečerka dopravy, PO – PÁ 8:00 – 16:30 hodin

  Tel.: 224 316 800, 224 317 203, 603 287 387, e-mail: keraghelova@diakoniebroumov.org

  www.diakoniebroumov.cz

 

31. 10. 2018 – Ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Josefův Důl

INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Josefův Důl

Obecní úřad Josefův Důl v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Josefův Důl, svolaného dosavadním starostou obce Janem Miksou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:Obec Josefův Důl – sál v budově muzea místní historie, Josefův Důl č.p. 210

Doba konání:31. 10. 2018 2018 od 17:00 – Čtěte více →

Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Josefův Důl

Z Ř I Z O V A T E L – O B E C Josefův Důl

468 44 Josefův Důl, Dolní Maxov 218

vyhlašuje

konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

Základní školy a Mateřské školy Josefův Důl

Zřizovatel Obec Josefův Důl v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky:

Základní školy a Mateřské školy Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou, příspěvkové organizace

předpokládaný nástup od 1. 1. 2019 – Čtěte více →

Usnesení o nařízení elektronické dražby (dražební vyhláška)

JUDr. Igor Olma, soudní exekutor Exekutorského úřadu Svitavy, nám. Míru 53/59, 568 02 Svitavy,
pověřený provedením exekuce Okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou dne 08.01.2014, č.j.
21EXE3743/2013-12, podle pravomocného a vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Jablonci nad
Nisou ze dne 06.03.2013, č.j. 20 C 465/2011-19 k uspokojení pohledávky oprávněného DIRECT
pojišťovna, a.s. (dříve Triglav pojišťovna, a.s.), se sídlem Novobranská 544/1, Brno, PSČ: 602 00, IČ:
25073958, práv. zast. advokátem Mgr. HYNEK RŮŽIČKA, LL.M., advokát, se sídlem U průhonu
1589/13a, Praha, PSČ: 170 00, IČ: 02409275
proti povinnému Lenka Doová, bytem Dolní Maxov č.p. 217, Josefův Důl, PSČ: 468 44, IČ: 45993301,
dat. nar.: 23.03.1964, za účasti manžela povinné Do Nhan Quyen, bytem dtto, dat. nar.: 22.06.1969
vydává u s n e s e n í  o  n a ř í z e n í  e l e k t r o n i c k é  d r a ž b y (dražební vyhláška)
I. Dražba se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
http:// www.drazby-exekuce-online.cz
Zahájení dražby dne 13.11.2018 v 09:30:00 hodin

Celé znění usnesení ke stažení zde.

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY – 22. 10. a 7. 11. 18

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Josefův Důl, které se bude konat:

Dne Od Do
22.10.2018 12:30 15:00

Plánovaná odstávka č. 110060615049

Josefův Důl – 32

Karlov – p1607 ,  159 ,  21 ,  23 ,  24 ,  30 ,  301 ,  305 ,  310 ,  331 ,  339 ,  342 ,  344 ,  346 ,  350 ,  363 ,  52 ,  57/362 ,  58 ,  60 ,  72 ,  E307 ,  E308 ,  E325 ,  E330 ,  parc.č. 1599 ,  parc.č. 1617/15

Dne Od-do Od-do
07.11.2018 7:00 – 13:00 12:00 – 15:00

– Čtěte více →