Rozšíření úředních hodin pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2020

Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou, Oddělení majetkových daní, rozšiřuje úřední hodiny pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2020 následovně:

den datum od (hodin) do (hodin)
PO 27. ledna 2020 8:00 17:00
ÚT 28. ledna 2020 8:00 17:00
ST 29. ledna 2020 8:00 17:00
ČT 30. ledna 2020 8:00 17:00
PÁ 31. ledna 2020 8:00 17:00
V Jablonci nad Nisou dne 10.1.2020

Nová odstavná plocha na Souši

Cca 100 parkovacích míst vzniklo u vodní nádrže Souš v Desné, v lokalitě, která se v posledních letech stala vyhledávaným nástupním místem turistických aktivit v Jizerských horách.
V minulých dvou zimních sezonách bylo možné za stejný poplatek odstavovat osobní vozidla na louce v těsné blízkosti nové odstavné plochy. Na toto místo se však jezdilo přes první ochranné vodárenského pásmo, znamenalo každoroční povolovací procesy ze strany všech dotčených orgánů. Proto jsme se rozhodli pro odstavnou plochu mimo toto území s tím, že bývalá odstavná plocha na louce již zprovozněna nebude…..
Celá tisková zpráva zde.

Žádost o omezení používání zábavní pyrotechniky

Vážení spoluobčané, chalupáři a návštěvníci Josefově Dolu, který leží v Chráněné krajinné oblasti Jizerských hor.

Jménem obecního úřadu a držitelů zvířecích kamarádů Vás žádáme, abyste omezili používání zábavní pyrotechniky v období před silvestrem i v období posilvestrovském. Naši zvířecí kamarádi jsou díky hluku ve stresu a často se stává, že se zaběhnou. Mnozí majitelé pak obvolávají útulky, zvěrolékaře i policii a žádají o pomoc. I Váš pes nebo kočka se mohou ocitnout v nouzi. Vzhledem k tomu, že se nacházíme uprostřed  CHKO JH, žádáme Vás proto o ohled nejen na lidi, domácí zvířata a především i na divokou zvěř.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám do nového roku 2020 vše nejlepší.

27.12.2019 – Varhanní koncert

OBEC JOSEFŮV DŮL pořádá VARHANNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

Pátek 27. 12. 2019 od 17.00 hod.

Kostel Proměnění Páně

Josefův Důl

Varhany: Michaela Káčerková

Trubka: Jiří Pohnán

Soprán:Terezie Švarcová

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 následovně:

Celé znění vyhlášky ke stažení zde.

Příloha č. 1 ke stažení zde.

 

Post expires at 9:43 on 31.12.2022