Nabídka pronájmu volného bytu v Josefově Dole

Obec Josefův Důl, Dolní Maxov 218, 468 44 Josefův Důl

nabízí  k pronájmu volný byt v Josefově Dole, Josefův Důl č.p. 348, byt č. 12.

Údaje o bytu:

– 3 + 1

  (Tři obytné místnosti, kuchyň, předsíň, koupelna, WC, lodžie,

  a sklep. Celková plocha 89,10 m2)

– vybavení bytu

Připojení pro sporák

Topení – společná plynová kotelna (měřiče tepla)

Ohřev vody – společná plynová kotelna (vodoměry)

– byt se nachází ve 4. nadzemním podlaží

Nájemné včetně inventáře činí 2.135,- Kč, služby cca 3.000,- Kč/měsíc.

Zájemci si mohou podat žádost na Obecním úřadu Josefův Důl do 3. 9. 2018, na podatelně – přízemí paní Renata Skrbková (tel.: 483 381 096,

email: podatelna@josefuvdul.eu). Prohlídku bytu si je možno domluvit v úřední hodiny osobně nebo na telefonním čísle 483 381 096 následovně:

Pondělí a středa          7:00 – 11:30    12:30 – 17:00 hodin

Formulář žádosti ke stažení zde.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

 ve smyslu § 6 v návaznosti na § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) 

Zadavatel veřejné zakázky

Obec Josefův Důl

468 44 Josefův Důl

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů
.

Výzva k podání nabídky včetně příloh č. 1-4 ke stažení  zde.

Rozpočet demolice ke stažení zde.

 

Možnost námětů a připomínek k navrhovaným JŘ ČD – do 13. 7. 2018

Vážení obyvatelé,

informujeme vás, že na našem webu jsou ke stažení navrhované jízdní řády železniční dopravy pro období od 9. prosince 2018 do 14. prosince 2019.

http://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html

Případné náměty a připomínky, prosím, zasílejte v termínu do 13. července 2018. Připomínky zaslané v pozdějším termínu bude možné posoudit a případně zohlednit k červnovému termínu změn v roce 2019. Informace o projednání připomínek budou jako obvykle předmětem koordinačních porad (předpoklad v září t.r.)

Post expires at 13:29 on 14.7.2018

28. 7. – Anenská slavnost na Jizerce

Srdečně vás zveme na již tradiční Anenskou slavnost na Jizerce. Program slavnosti je naznačen na plakátku, držíme se již zavedené tradice. Slavnost kolem půl jedenácté zahájí příjezd krále jizerskohorských sklářů F.A. Riedla v kočáře. Po celý den bude probíhat bohatý program.  Stánkaři budou nabízet a většinou i před zraky návštěvníků vyrábět tradiční výrobky. Nejvíce bude zastoupena zejména pro náš kraj typická výroba bižuterie i výroba figurek přímo u kahanu v hale bývalé Sklárny – foukané sklo,..).   Stále ale rozšiřujeme i zastoupení mnoha jiných tradičních řemesel a výrob (výrobky ze dřeva, různé druhy keramiky, hračky z vlny, háčkované kloboučky, perníčky, ruční výroba nožů). Samozřejmě bude připraveno i jídlo a pití různých chutí.

Pro děti jsme letos připravili oblíbené loutkové divadlo se zpěvy Rolnička, dětské výtvarné dílničky, houpačky,  řetízkový kolotoč, různé soutěže, jízdu na koních. Máme připraveno i živé tentokrát cizokrajné překvapení pro děti i dospělé. Na louce v centru závodu  budou probíhat i tradiční soutěže běžecké štafety a závod na pětilyžích, oblíbené u dětí i dospělých.

Důležitá je informace o možnosti kyvadlové dopravy od vlaků z Kořenova a od autobusů a záchytného parkoviště z Polubného.

Pozvánka ke stažení zde.

Verze v DE

DOTAZNÍK – Program rozvoje obce Josefův Důl na období 2020 – 2026

Vážení obyvatelé,
dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o spolupráci.

Obec připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce. Program rozvoje obce Josefův Důl na období 2020 – 2026
Protože je pro nás Váš názor důležitý, žádáme Vás o vyplnění následujícího dotazníku. Rádi bychom Vaše názory a připomínky zohlednili v připravovaném dokumentu tak, aby se nám všem v naší obci žilo lépe.
Děkuji Vám
Jan Miksa, starosta

Dotazník pro občany lze vyplnit elektronicky na webové adrese:

www.mojeanketa.cz/pruzkum/263446334/ !!

Dotazní ke stažení zde, případně si můžete vyzvednout na obecním úřadu nebo v místní trafice.

Vyplněný dotazník prosím odevzdejte na sběrném místě, v budově obecního úřadu!!

Dotazníkové šetření bude ukončeno: 31. 07. 2018

Elektronická informace – Plánované přerušení dodávky elektřiny

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci: Josefův Důl/Dolní Maxov, které se bude konat:

Dne Od Do
27.07.2018 7:00 18:00

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

Veřejná vyhláška

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
na silnici: III/29022 k.ú. Janov nad Nisou, k.ú. Karlov u Jos. Dolu, a k.ú. Josefův Důl
termín: od 20.7.2018 – do 31.12.2018
z důvodu: úprava DZ po rekonstrukci silnice III/29022 Hrabětice – Josefův Důl
Celé znění ke stažení zde.

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Návrh na opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, jako příslušný silniční správní úřad na úseku místních komunikací a silnic II.a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti města Jablonec nad Nisou podle ustanovení § 124, odst. (6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti ze dne 27.6.2018 podané společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. č.p. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4, IČO 25317628 v souladu  ustanovením § 172, odst, (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších zákonů zveřejňuje záměr k umístění dopravního značení na silnici III/292022 k.ú. Janov nad Nisou, k.ú. Karlov u Jos.Dolu a k.ú. Josefův Důl v rámci její rekonstrukce dle návrhu společnosti Valbek, spol. s r.o se sídlem Vaňurova 505/17, PSČ 460 02 Liberec 3, IČO 48266230,č.zak. 13-LI34-054, datum 01/2017 a předchozího písemného vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou, ul.28. října 10, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 ze dne 25.6.2018 č.j. KRPL-64179/ČJ-2018-180406-02.
Důvod stanovení místní úpravy: úprava dopravního značení po rekonstrukci silnice III/29022 Hrabětice – Josefův Důl
Celé znění návrhu ke stažení zde.