5. 12. 2019 – Mikulášské odpoledne pro děti

Mikulášská nadílka s programem Kouzlíme pod stromečkem “

Čtvrtek 5. 12. 2019 v kulturním sále budovy muzea od 15. 30 hod.

Účast dítěte si zajistíte zakoupením vstupenky za 50,- Kč. Závazné přihlášky budou uzavřeny v neděli 1.12. 2019.

Závazné přihlášky: Infocentrum osobně, Tel.: 483 381 110, 602 656 878

Paní učitelky v M ateřské škole Josefův Důl – osobně.

Zápis řádné zasedání ZO 18. 11. 2019

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce ke stažení zde.

příloha č. 1: Rozpočtové opatření č. 4/2019 ke stažení zde.

příloha č. 2: Příkaz starosty č. 1/2019 k provedení inventarizace za rok 2019 a stanovení členů inventarizačních komisí

příloha č. 3: Plán inventarizačních prací 2019

příloha č. 4: Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 obce Josefův Důl o místním poplatku ze psů

příloha č. 5: Zrušovací Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 k trvalému označování psů mikročipy a vedení evidence jejich chovatelů

příloha č. 6: Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 obce Josefův Důl o místním poplatku z pobytu

příloha č. 7: Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 obce Josefův Důl o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

příloha č. 8: Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 obce Josefův Důl o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Veřejná vyhlášky – Hromadný předpisný seznam

Obecní úřad Josefův Důl  jako správce daně v souladu s §10 zákona 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád), v souladu s § 50 odst. 1 daňového řádu oznamuje, že od 4.11. do 31.12.2019 v budově obecního úřadu, kancelář poplatková aenda je ve dnech pondělí a středa 8:00-11:30 a 12:30-17:00 zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. 012019, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2016, všem poplatníkům, kteří nezaplatili uvedený poplatek včas nebo ve správné výši podle obecně závazné vyhlášky obce Josefův Důl č. 3/2015.

Za den doručení tohoto hromadného předpisného seznamu se poavžuje třícátý den po jejich zpřístupnění, tj. 5. 12. 2019.

Veřejná vyhláška ke stažení zde.