Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu – neděle 27. 5. 2018

Vážení občané,

Váš obecní úřad ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o., pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na předem označeném stanovišti (info leták). Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky naší společnosti.

Časový rozpis:

11,00 – 11,10 hod. Karlov za lesem – Karlov č. 3 u zvonů na sep.odpad

12,50 – 13,00 hod. Josefův Důl u zvonů na sep. odpad (u Čermáků)

13,10 – 13,20 hod. Josefův Důl u panelových domů

13,25 – 13,35 hod. Antonínov autobusová zastávka u užitkového skla

Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů: – Čtěte více →

Umístění velkoobjemových kontejnerů – květen 2018

V květnu 2018 bude občanům a rekreantům Josefova Dolu umožněno zdarma umístit velkoobjemový odpad do kontejnerů.

Tyto kontejnery jsou určeny pro fyzické osoby, které platí obci místní poplatek za svoz TDO. Podnikatelé mohou velkoobjemový odpad odevzdat za poplatek 500,- Kč za 0,5 m3 (malý vlek).

Kontejnery budou umístěny v níže uvedené dny a hodiny pod budovou Obecního úřadu.

Rozpis dnů a hodin přistavení velkoobjemových kontejnerů:

pátek 4. 5. 2018: 900 – 1100 1300-1500           sobota 5. 5. 2018: 900 – 1300

pátek 25. 5. 2018: 900 – 1100 1300-1500         sobota 26. 5. 2018: 900 – 1300

Na uvedeném stanovišti mohou občané odkládat zejména tyto druhy odpadů:

– vyřazený nábytek, podlahové krytiny, železný šrot, zařizovací předměty z domácnosti (sanitární keramika apod.), jiný rozměrný odpad z domácnosti…

– za poplatek 60,- Kč možnost odevzdání nepoužitelných pneumatik pouze z osobního automobilu

Upozornění obecního úřadu

Vyřazené lednice a objemné elektrozařízení (předpokládaná míra kompletnosti zařízení je stanovena minimálně 90%) můžete odevzdávat na jaře a na podzim, v termínech sběru velkoobjemového odpadu. V případě, že odevzdáváte již pouze skelet, je možné jej umístit do velkoobjemových kontejnerů, které jsou u obce dvakrát do roka přistaveny ve stanovených termínech (květen, říjen).

Obec nepřijímá do těchto kontejnerů eternit, ani cihly z komínů, protože jsou nebezpečným odpadem, a odevzdávají se přímo na překladiště v Proseči nad Nisou.

Bližší informace získáte na tel.: +420 493 645 200

Informace pro občany – plánování regionálního rozvoje – dotazník

Vážení spoluobčané,

Naše obec se zapojila do projektu s názvem Plánování regionálního rozvoje Mikroregionu Tanvaldsko. Nositelem projektu je Mikroregion Tanvaldsko. Realizace bude probíhat od 1. 3. 2018 a je na 24 měsíců. Do projektu je zapojeno 10 obcí z našeho Mikroregionu. Komplexní realizaci zajišťuje Mikroregion Tanvaldsko.

V rámci projektu bude zpracován program rozvoje naší obce. Jedná se o koncepční dokument, který bude obci sloužit jako nástroj řízení rozvoje v dalších letech. Pro zpracování rozvojového dokumentu je důležité zapojení široké laické i odborné veřejnosti, která svými náměty, názory a doporučeními může aktivně ovlivnit další směřování rozvoje obce. Zapojení veřejnosti bude realizováno dvěma způsoby:

1. dotazníkové šetření v obci proběhne 05 – 06/2018 – dotazník ke stažení zde

2. veřejná setkávání s obyvateli naší obce (budou probíhat postupně, obyvatelé budou včas informováni)

Jedním z výstupů projektu bude zpracovaný program rozvoje naší obce, který bude obsahovat rozvojové směry, opatření a konkrétní aktivity (projekty), které bude obec realizovat či jejich realizaci podporovat. Důležitost zpracování programu rozvoje naší obce podtrhuje i skutečnost, že dokument bude jedním z podkladů pro určování směru rozvoje území Mikroregionu Tanvaldsko.

Kontakty, informace o projektu a realizaci zpracování rozvojového dokumentu naleznete na webových stránkách projektu www.tanvaldsko.eu a na webových stránkách naší obce http://www.josefuvdul.eu/

Informace budou průběžně prezentovány také v tištěných periodikách.

V Josefově Dole, 19.4.2018 Jan M I K S A

starosta

ČARODĚJNICE 2018

3 0. dubna 2018

Josefův Důl – prostory u Obecního úřadu

PÁLENÍ  ČARODĚJNIC

 19,30 sraz čarodějnic před centrem AURA u zdravotního střediska

 19,30 odlet od centra – směr letu na plac pod obecním úřadem, kde bude pokračovat REJ 🙂 

* možnost zapůjčení masek po domluvě předem v centru Aura, tel.: 606 165 492

20,00 vyhodnocení masek, dále volná  zábava   ŽIVÁ HUDBA

PO SETMĚNÍ: ZAPÁLENÍ VATRY

OHŇOSTROJ

občerstvení zajištěno – pivo, limo, alko i nealko, uzenky, klobásky…

Výzva k vyzvednutí zásilky – Jan Berki, nar. 1977

Zásilka je připravena k vyzvednutí  u pošty – Pošta Partner Josefův Důl 297; Podací pošta RR 5913770890C, 466 01 a RR4302158010F, 370 20

Zásilku je možné vyzvednout nejpozději 26.4.2018.

Vyvěšeno: 16. 4.2018 Datum sejmutí: 26. 4.2018

Poučení: Je-li ve správním řízení zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, je mu přidělena adresa ohlašovny tj. 468 44 Josefův Důl, Dolní Maxov 218 dle § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb.. Tato adresa je pouze evidenčním údajem. Obecní úřad není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Upozorňujeme občany, kteří mají v důsledku zrušení údaje o místu trvalého pobytu jako svou adresu uvedeno sídlo ohlašovny, že si musí doručování své korespondence vyřešit přímo s Českou poštou s.p., případně s odesílateli. – Čtěte více →

Post expires at 13:30 on 26.4.2018

Výzva k vyzvednutí zásilky – Tomáš Procházka, nar. 1992

Zásilka je připravena k vyzvednutí  u pošty – Pošta Partner Josefův Důl 297; Podací pošta RR5913770515C, 466 01

 Zásilku je možné vyzvednout nejpozději 23. 4.2018.

Vyvěšeno: 13.4.2018     Datum sejmutí: 23.4.2018

Poučení: Je-li ve správním řízení zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, je mu přidělena adresa ohlašovny tj. 468 44 Josefův Důl, Dolní Maxov 218 dle § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb.. Tato adresa je pouze evidenčním údajem. Obecní úřad není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Upozorňujeme občany, kteří mají v důsledku zrušení údaje o místu trvalého pobytu jako svou adresu uvedeno sídlo ohlašovny, že si musí doručování své korespondence vyřešit přímo s Českou poštou s.p., případně s odesílateli. – Čtěte více →

Post expires at 9:00 on 23.4.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření ob. povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – na silnici: III/29022 (k.ú. Janov nad Nisou, Karlov u Josefova Dolu a Josefův Důl u Jablonce nad Nisou) v úseku od křiž. se sil. III/29035 k.ú. Janov nad Nisou – až ke křiž. se sil. III/29040 k.ú Josefův Důl u Jablonce nad Nisou v termínu od 16.4.2018 – do 31.7.2018 z důvodu realizace stavby „Rekonstrukce silnice III/29022 Hrabětice – Josefův Důl“
objízdná trasa : obousměrně po sil. III/29039, III/29037, III/29036 a III/29035
objízdná trasa veřejné linkové dopravy : uzavírkou bude dotčena pouze linka cyklobusu 530795 Jablonec nad Nisou – Bedřichov – Tanvald – Kořenov – Jizerka, která bude odkloněna
rovněž obousměrně po sil. III/29039, III/29037, III/29036 a III/29035

Veřejná vyhláška ke stažení zde.

Uzavírka s plánky ke stažení zde.

Výzva k vyzvednutí zásilky – Genadij Čerlecký

Zásilka je připravena k vyzvednutí  u pošty – Pošta Partner Josefův Důl 297; Podací pošta RR2124254147F, 655 90

Zásilku je možné vyzvednout nejpozději 19. 4. 2018

Vyvěšeno: 9. 4. 2018    Datum sejmutí: 19. 4. 2018

Poučení: Je-li ve správním řízení zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, je mu přidělena adresa ohlašovny tj. 468 44 Josefův Důl, Dolní Maxov 218 dle § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb.. Tato adresa je pouze evidenčním údajem. Obecní úřad není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Upozorňujeme občany, kteří mají v důsledku zrušení údaje o místu trvalého pobytu jako svou adresu uvedeno sídlo ohlašovny, že si musí doručování své korespondence vyřešit přímo s Českou poštou s.p., případně s odesílateli. – Čtěte více →

Post expires at 13:51 on 19.4.2018