Ordinace MUDr. Stuchlíka informuje: 13. 7. – 10. 8.

Dovolená 13. 7. – 27. 7. 2020

Zástup: MUDr. Drobník Smržovka – 483 382 210, MUDr. Lukšanová Tanvald – Výšina 483 394 097, MUDr. Pokorová Tanvald – 483 395 191.

Od 28. 7. do 10. 8. přítomna pouze zdravotní sestra

– po dobu nepřítomnosti lékaře se obracejte především na zdr. sestru v ordinaci v Josefově Dole.

Po, Út, Čt, Pá – 8-12 hod., Stř 13-15 hod – telef.číslo 483 306 959.

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY – 14. 7. 2020

14.07.2020 (07:00 – 18:30) – plánovaná odstávka č. 110060711273
Dolní Maxov:
2, 10, 13, 14, 15, 25, 28, 29, 33, 35, 45, 46, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 68, 73, 76, 79, 84, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 99, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 118, 120, 124, 126, 130, 131, 132, 134, 135,  136, 169, 173, 174, 175, 179, 184, 191, 192, 197, 198, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 247, 248, 255, 256, 257, 600, 606, 615, 644, 655, 656, 663, 673, 674, 677, 694, 699, 700, 711, 716, parc. č. 535, parc. č. 646, parc. č. 1066/1, parc. č. 1164/1, parc. č. 1175/7, parc. č. 1543/2, 
parc. č.1553/6, 17U, E602, E603, E604, E605, E607, E608, E609, E610, E611, E612, E613, E616, E617, E618, E620, E621, E622, E623, E626, E627, E628, E629, E630, E631, E633, E634, E635, E636, E637, 
E638,E640, E641, E642, E643, E645, E647, E648, E649, E651, E652, E653, E654, E657, E658, E659, E660, E661, E662, E665, E666, E668, E671, E674, E676, E682, E683, E686, E687, E688, E690, E691, E693, E695, E698, E702, E703, E704, E707, E708, E709, E714, E719, E720, E724, E727
Josefův Důl – parc. č. 1522/26
Josefův Důl:
1, 2, 3, 6/892E, 11, 18, 26, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 51, 53, 55, 58, 62, 65, 66, 71, 77, 78, 80, 85, 96, 100, 104, 108, 114, 120, 123, 126, 127, 130, 142, 145, 148, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 164, 165, 167, 177,  178, 179, 180, 187, 192, 194, 200, 208, 219, 226, 228/944, 229, 230/913, 236, 246, 248, 249, 250, 253, 255, 257, 259, 263, 264, 266, 267, 273, 274, 278, 281, 282, 283, 284, 285, 291, 292, 295, 296, 298, 299, 302,  303, 306, 307, 308, 309, 312, 313, 316, 317, 319, 320, 322, 323, 326, 327, 328, 329, 333, 336, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 349/U, 350, 351, 352, 356, 357, 358, 359, 361, 362, 364, 366,  371, 802, 803, 807, 810, 812, 816, 833, 836, 848, 853, 866, 867, 868, 873, 877, 891, 921, 925, 940, 947, 949, 952, 953, 955, 958, 962, 964, č. 911, parc. č. 45/2, parc. č. 56/10, parc. č. 120/1, parc. č. 333, parc. č. 371/3, parc. č. 396/6, parc. č. 396/18, parc. č. 405, parc. č. 484/2, parc. č. 490/8, parc. č. 490/9, parc. č. 626/4, parc. č. 1024/3, parc. č. 1485/4, parc. č.1066/2,, 177A/Č.967, E203, E800, E801, E804, E805, E806,
E808, E809, E811, E813, E814, E815, E817, E818, E819, E820, E821, E822, E823, E824, E825, E827, E829, E830, E832, E834, E835, E838, E839, E840, E841, E843, E844, E845, E846, E847, E849, E851, E852, 
E853, E854, E855, E856, E857, E858, E859, E860, E861, E863, E864, E867, E869, E870, E871, E874, E875, E876, E878, E879, E880, E881, E882, E883, E884, E885, E886, E887, E888, E890, E894, E896, E898, E899, E900, E901, E905, E908, E913, E914, E915, E916, E918, E919, E920, E922, E923, E926, E928, E930, E931, E932, E933, E934, E935, E937, E941, E945, E950, E954, E959, E960, E965, E966, E968, E972

18. července 2020 – Závod veteránů Okolo Elišky

Sobota 18. 7. 2020

10:00 – 13:00 hod.

!!! Uzavírka silnice !!!

Z důvodu konání závodu veteránů bude uzavřena

dne 18. 7. 2020 od 10:00 hod. do 13:00 hod. část obce Hujerův kout

(silnice od pily směr Hujerův kout, dále směrem na Antonínov okolo DPS, kolem pily až po železniční přejezd; trasa v délce 1500 m).

Veřejná vyhláška -Krajský úřad Libereckého kraje

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A – OZNÁMENÍ ke stažení zde.
o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého
kraje na udržitelný rozvoj území a o konání veřejného projednání

Krajský úřad Libereckého kraje odbor územního plánování a stavebního řádu zveřejnil upravený a posouzený návrh Aktualizace
č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen AZÚR LK č. 1) a Vyhodnocení vlivů AZÚR
LK č. 1 na udržitelný rozvoj území (dále jen Vyhodnocení URÚ).
Veřejné projednání návrhu AZÚR LK č. 1 a Vyhodnocení URÚ se bude konat
23. července 2020 od 12,30 hodin
v konferenčním sále ve 3. patře budovy C
Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec.