Kulturní program na březen 2019

Program ke stažení zde.

úterý 19. 3. 2019 – Cesty k cílům – Autorské čtení s paní Klárou Pospíšilovou

začátek v 18.00 hod. – Infocentrum v Josefově Dole, vstupné zdarma

sobota 23. 3. 2019 – MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI – Soutěže, odměny, písničky (hudba), KLOBOUK ŠTĚSTÍ. Těšit se můžete na ocenění (vyhodnocení) masek. Občerstvení zajištěno. Začátek 15.00 hod. sál v budově muzea v Josefově Dole, vstupné zdarma

sobota 23. 3. 2019 – divadlo: Tanga pro Ježíška Divadelní soubor Česká lípa

začátek v 19:30 hod. – kinosál Josefův Důl. vstupné 70,- Kč

úterý 26. 3. 2019 J. A. Komenský by žasnul – Setkání učitelů

začátek v 17.00 hod. – sál v budově muzea v Josefově Dole

29. – 30. 3. 2019 Noc s Andersenem – Milí pohádkoví přátelé, těšíme se na setkání s vámi. Knihovna v Josefově Dole

sobota 30. 3. 2019 hudba: Hasičská zábava – zveme k tanci a poslech. Začátek v  20.00 hod. – sál v budově muzea Josefův Důl, vstupné dobrovolné

Srdečně Vás zvou pořadatelé: Obec Josefův Důl, Divadelní spolek J.K. TYL Josefův Důl, manželé Verhoefovi

Informace: Služby poskytované Obcí Josefův Důl:

Prodej písku: 800,- Kč/1 m3

Prodej štěrku: 800,- Kč/1 m3

Doprava, práce traktoru, nakladače: 800,- Kč/1 hod.

Pluhování sněhu: 800,- Kč/1 hod.

Frézování sněhu: 1.500,- Kč/1 hod.

Ceny služeb budou upravovány dle kalkulace zahrnující růst ceny pohonných hmot, náhradních dílů a ostatních nákladů.

Pozvánka – TŘI SETKÁNÍ PEČUJ DOMA

 

 

TŘI SETKÁNÍ PEČUJ DOMA OD 27. LEDNA V JABLONCI N. NISOU

Především těm, kteří již absolvovali náš sedmidílný vzdělávací cyklus pro laické pečující, nabízíme tři pětihodinová setkání s prvky podpůrné skupiny a workshopu.

Uskuteční se v prostorách Spolkového domu v Jablonci n. N., Emilie Floriánové 1736/8 vždy od 10 do 15 hodin. – Čtěte více →

Oznámení – záměr VD Jos. Důl, posílení kapacity převodem vody

Ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 písm a) a odsts. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) oznamuje Krajský úřad Libereckého kraje, odbor živ. prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán dle § 22 téhož zákona, že záměr „VD Josefův Důl, posílení kapacity převodem vody z Jelního potoka“ podléhá zjišťovacímu řízení dle § 7 citovaného zákona. Celé znění oznámení ke stažení zde.

S dokumentem se lez seznámit na http://www.cenia.cz/eia

Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení Krajskému úřadu Libereckého kraje do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce KÚ. Tato informace byla zveřejněna 2. ledna 2019