VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikacina pozemních komunikacích při sportovní akci – cyklistický závod „ABB MTB CUP 2019“ na území ORP Jablonec nad Nisou na trati Jablonec nad Nisou, Lučany nad Nisou, Lučany nad Nisou – Horní Maxov, Janov nad Nisou – Hrabětice , Josefův Důl, (dále po území ORP
Tanvald – Albrechtice v Jizerských horách, Tanvald, Smržovka – není součástí tohoto stanovení přechodné úpravy DZ/), Nová Ves nad Nisou v rozsahu související dokumentace dopravního
značení, kdy :
– MK Jindřichovská k.ú. i obec Jablonec nad Nisou zobousměrněna v úseku od křiž.
s ul. Na Pláni po křiž. s ul. Údolní, bude překryto stávající DZ a nahrazeno DZ A9
– MK Resslova k.ú. i obec Jablonec nad Nisou uzavřena, zastávka MHD bude po
dohodě s přepravcem (BusLine a.s.) přesunuta do ul.Chelčického
dne: 25.5.2019 v době od 8,00 hod. – do 17,00 hod.
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu – celé znění vyhlášky ke stažení zde.

Dopravní situace ke stažení zde.

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy – celé znění ke stažení zde, dopravní situace ke stažení zde.
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě návrhu ze dne 8.4.2019 podaném společností společnost Gasservis Liberec s.r.o., Jeronýmova 564/10, PSČ 460 07 Liberec, IČO 04885571
s t a n o v í
podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření Policie ČR KŘ
DI Jablonec nad Nisou ze dne 1.4.2019 čj. KRPL-27362/ČJ-2018-180406-02 přechodnou
úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici: III/29039
místo: u objektu čp. 2
termín: od 6. 5. 2019 – do 15. 5. 2019
vše k.ú. Dolní Maxov, obec Josefův Důl
z důvodu: stavebních prací při rekonstrukci plynové přípojky

Umístění velkoobjemových kontejnerů

V květnu 2019 bude občanům a rekreantům Josefova Dolu umožněno zdarma umístit velkoobjemový odpad do kontejnerů.

Tyto kontejnery jsou určeny pro fyzické osoby, které platí obci místní poplatek za svoz TDO.

Podnikatelé mohou velkoobjemový odpad odevzdat za poplatek 500,- Kč za 0,5 m3 (malý vlek).

Kontejnery budou umístěny v níže uvedené dny a hodiny pod budovou Obecního úřadu. – Čtěte více →

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Obecní úřad Josefův Důl

 468 44 Josefův Důl, Dolní Maxov 218, IČ 00262391

Pro účely konání voleb do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 24. a 25. května 2019, tímto podle ust. § 16 odst. 1 písm. f) zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněním na úřední desce poskytuji  

informace o počtu a sídle volebních okrskŮ

OVK č.

Sídlo okrsku

1

Radnice, 468 44 Josefův Důl, Dolní Maxov 218

…………………………………………………

Jan Miksa – starosta

Rozdělovník:

  • k vyvěšení na úřední desce

  • k založení do volební dokumentace