Provoz ordinací MUDr. Stuchlíka v době nepřítomnosti od 20. 11. do 8. 12. 2017

Ordinace Josefův Důl – Po, Út, Čt, Pá  8 – 12 hod. přítomna sestra /tel.č. 483 306 959/

Po, Čt, Pá 9 – 12 hod MUDr. Pavlů

Ordinace Tanvald

Po, Út, St, Pá 8 – 11 MUDr. Staňková/tel.č. 483 394 071/

Ve dnech 28. a 29.11. nepřítomna

V případě nutnosti se můžete obrátit též na MUDr. Drobníka /Smržovka, tel. č. 483 382 210/ nebo MUDr. Lukšanovou /Tanvald, tel. č. 483 394 097/

Post expires at 10:23 on 9.12.2017

Přehled kulturních akcí – prosinec 2017

3. 12. Adventní setkání, rozsvícení vánočního stromu, prostory u a v budově muzea místní historie, 15.00, Josefův Důl

9. 12. Mikulášská pro děti s nadílkou, kulturní sál v budově muzea, 16.00, Josefův Důl, www.josefuvdul.eu, pozvánka ke stažení zde.

12. 12. Setkání seniorů Josefova Dolu, 15,00 hod., kulturní sál v budově muzea

14. 12. Vánoční koncert ZUŠ Tanvald, 17.00 hod., Josefův Důl, kostel Proměnění Páně

27. 12. Proč muži neposlouchají a ženy neumějí číst v mapách, DS Bozkov, 19,30 hod. v divadle v Josefově Dole, http://divadlojosefuvdul.cz/

28. 12. Varhanní koncert v kostele Proměnění Páně, Josefův Důl, 17.00

29. 12. Paní Piperová zasahuje, detektivní komedie v podání DS J. K. Tyl Josefův Důl, v 19,30 hod. v divadle v Josefově Dole, http://divadlojosefuvdul.cz/

30. 12. Don Andronico, divadelní hra v podání DS J. K. Tyl Josefův Důl, 19.30, divadlo Josefův Důl, http://divadlojosefuvdul.cz/

Kotlíkové dotace – posunutí termínu pro příjem žádostí

Žádosti o dotaci budou přijímány od 30. listopadu 2017 od 16 hodin

PODÁNÍ BUDE PROBÍHAT ELEKTRONICKY PŘES WEBOVÉ STRÁNKY LIBERECKÉHO KRAJE (s následným doručením v listinné podobě)

Podmínky vyhlášeného programu, žádost k vyplnění a odkaz pro odeslání vyplněné žádosti jsou k dispozici na: www.dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace

Konzultace jsou možné bez předchozího objednání v budově E krajského úřadu: U Jezu 525/4 Liberec 2 , telefonicky na 485 226 579 nebo na e-mailové adrese: kotliky@kraj-lbc.cz

Leták pro obce ke stažení zde.

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny – 1. 12. 2017

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci,

které se bude konat dne: 01.12.2017 od: 10:00 hod do: 12:00 hod.

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html,

a to 20 dnů před uvedeným termínem. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Umístění velkoobjemových kontejnerů, sběr nebezpečného odpadu – říjen 2017

V říjnu 2017 bude občanům a rekreantům Josefova Dolu umožněno zdarma umístit velkoobjemový odpad do kontejnerů. Tyto kontejnery jsou určeny pro fyzické osoby, které platí obci místní poplatek za svoz TDO. Podnikatelé mohou velkoobjemový odpad odevzdat za poplatek 500,- Kč za 0,5 m3 (malý vlek).

Kontejnery budou umístěny v níže uvedené dny a hodiny pod budovou Obecního úřadu.

Rozpis dnů a hodin přistavení velkoobjemových kontejnerů*:

pátek 13. 10. 2017: 9:00 – 11:00 a 13:00-15:00    sobota 14. 10. 2017: 9:00 – 13:00

pátek 20. 10. 2017: 9:00 – 11:00 a 13:00-15:00   sobota 21. 10. 2017: 9:00 – 13:00

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v neděli 22. října 2017 dle tohoto časového rozpisu**:

11,00 – 11,10 hod. Karlov za lesem – Karlov č. 3 u zvonů na sep.odpad

12,50 – 13,00 hod. Josefův Důl u zvonů na sep. odpad (u Čermáků)

13,10 – 13,20 hod. Josefův Důl u panelových domů

13,25 – 13,35 hod. Antonínov autobusová zastávka u užitkového skla

– Čtěte více →

Září-říjen 2017: Humanitární sbírka

Občanské sdružení Diakonie Broumov a Obecní úřad Josefův Důl vyhlašuje SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ: v průběhu září každé úterý a pátek, nejdéle 17. 10. v otevírací době knihovny 16:00 – 18:00 v sálku v muzeu místní historie

  • letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

  • domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené

  • vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky

  • obuv – veškerou nepoškozenou, hračky – nepoškozené a kompletní

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem – Čtěte více →

Veřejná vyhláška – opatření ob. povahy – silnice Karlov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

na silnici: III/29022 k.ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou a k.ú. Karlov, obec Josefův Důl
1. úsek – od křiž. se sil. III/29040 – až cca 500 m před křiž. se sil. III/29037
2. úsek – od křiž. se sil. III/29037 ve směru na „Hrabětice“ v délce cca 700 m
v termínu : 15.7.2017 – do 17.11.2017
z důvodu: v rámci realizace stavby „Rekonstrukce silnice III/29022 Hrabětice – Josefův Důl“
objízdná trasa : obousměrně po sil. III/29039, III/29037, III/29036 a III/29035
objízdná trasa veřejné linkové dopravy : uzavírkou bude dotčena pouze linka cyklobusu
530795 Jablonec nad Nisou – Bedřichov – Tanvald – Kořenov – Jizerka, která bude odkloněna
rovněž obousměrně po sil. III/29039, III/29037, III/29036 a III/29035
Celé znění veřejné vyhlášky ke stažení zde

Objízdná trasa – mapka k stažení.

Post expires at 13:32 on 30.8.2017

Má vlast – CESTAMI PROMĚN

Národní putovní výstava „Má Vlast cestami proměn“ přináší svědectví o proměnách opomíjených míst a objektů v našich sídlech a krajině. Slavnostní zahájení 9. ročníku výstavy se odehrálo 20. května 2017 na pražském Vyšehradě. Liberecký kraj je hlavním partnerem této tradiční akce.

I naše obec je do putovní výstavy zapojena, s projektem Zahrada pohybu, radosti a úsměvů dětí. Tento projekt můžete podpořit hlasováním  o nejlepší proměnu zde, pod č. 41 naleznete „naši“ proměnu.

Informace – vydání dokladů totožnosti dětem v rámci cestování do zahraničí.

Zveřejňujeme informativní leták, který připravilo MV odbor správních činností, v rámci zkvalitňování služeb pro občany a zlepšování fungování veřejné správy. Jedná se o informace ohledně vydání dokladů totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) dětem v rámci cestování do zahraničí. Leták ke stažení zde.

Více informací lze zjistit na: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady