2. 6. 2018 – CESTA POHÁDKOU – Mezinárodní den dětí v Josefově Dole

V sobotu 2. 6. 2018 zveme všechny děti na Cestu pohádkou
Pro děti bude připravena pohádková cesta se zábavou, úkoly, za odměnu sladkosti, buřtík a v cíli pak nákup na Jarmarečku
Cestou potkáte pohádkové bytosti, strašidla i hasiče, bagry a traktory.
Start v parku u kostela 13-15:00 konec programu v 18:00.

V případě nepřízně počasí proběhne akce v budově Muzea místní historie

POZVÁNKA na Slavnosti pod Majákem Járy Cimrmana a XIII. ročník Spanilé jízdy Cyklostezkou Járy Cimrmana ve dnech 9. a 10. června 2018

XIII. ročník Spanilé jízdy Cyklostezkou Járy Cimrmana letos opět proběhne v rámci dvoudenní slavnosti, která se stala novou tradicí. Můžeme se tak těšit na pestrý program na dvou místech a ve dvou dnech.

V sobotu 9. června proběhne v Areálu U Čápa „Slavnost pod Majákem Járy Cimrmana“ s bohatým hudebně dramatickým programem. Můžete se těšit na dobrou společnost a příjemné odpoledne s výhledy do Kraje Járy Cimrmana.

V neděli 10. června pojedou z Návarova nadšenci na historických bicyklech i na modernějších strojích tradiční „Spanilou jízdu Cyklostezkou Járy Cimrmana aneb Na kole okolo Liptákova“. Spanilá jízda vystartuje v Návarově od penzionu Rusalka, navštíví novotou skvící se návarovský zámek, pojede přes Zlatou Olešnici – Na Vrších, přes Bohdalovice a zastaví se až v Tanvaldu – Šumburku u kostela sv. Františka z Assisi. Zde bude jízda přivítána a náležitě oslavena. V programu vystoupí herci Divadla Járy Cimrmana, klaun Bilbo a další umělci. Své historické bicykly představí spanilí jezdci ve VELKÉM DEFILÉ. Tanvaldské pěvecké sbory zazpívají písně národní i písně Zdeňka Svěráka.

Na slavnosti jsou srdečně zváni příznivci historie, cyklistiky a poezie Cimrmanovy doby, vítáni jsou návštěvníci v dobovém oděvu a také všichni, kdo mají rádi laskavý humor, recesi a dobrou náladu. – Čtěte více →

Post expires at 14:29 on 10.6.2018

Uzavírka silnice přes Karlov v termínu od 16.4.2018 – do 31.7.2018

Upozorňujeme na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici: III/29022 (k.ú. Janov nad Nisou, Karlov u Josefova Dolu a Josefův Důl u Jablonce nad Nisou) v úseku od křiž. se sil. III/29035 k.ú. Janov nad Nisou – až ke křiž. se sil. III/29040 k.ú Josefův Důl u Jablonce nad Nisou

v termínu od 16.4.2018 – do 31.7.2018 z důvodu realizace stavby „Rekonstrukce silnice III/29022 Hrabětice – Josefův Důl“
Objízdná trasa: obousměrně po sil. III/29039, III/29037, III/29036 a III/29035
Objízdná trasa veřejné linkové dopravy: uzavírkou bude dotčena pouze linka cyklobusu 530795 Jablonec nad Nisou – Bedřichov – Tanvald – Kořenov – Jizerka, která bude odkloněna rovněž obousměrně po sil. III/29039, III/29037, III/29036 a III/29035.  Výlukový jízdní řád ke stažení zde.

Harmonogram prací:

hlavní uzavírka – 16.4.-19.7.
oprava propustků – 16.4.- 22.4.
uzavírka Karlov – 23.4.-18.6.
uzavírka u Kapličky – 19.6.-9.7.
Pokládka asfaltu+svodidla+dopravní značení – 10.7.-19.7.

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu – neděle 27. 5. 2018

Vážení občané,

Váš obecní úřad ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o., pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na předem označeném stanovišti (info leták). Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky naší společnosti.

Časový rozpis:

11,00 – 11,10 hod. Karlov za lesem – Karlov č. 3 u zvonů na sep.odpad

12,50 – 13,00 hod. Josefův Důl u zvonů na sep. odpad (u Čermáků)

13,10 – 13,20 hod. Josefův Důl u panelových domů

13,25 – 13,35 hod. Antonínov autobusová zastávka u užitkového skla

Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů: – Čtěte více →

Umístění velkoobjemových kontejnerů – květen 2018

V květnu 2018 bude občanům a rekreantům Josefova Dolu umožněno zdarma umístit velkoobjemový odpad do kontejnerů.

Tyto kontejnery jsou určeny pro fyzické osoby, které platí obci místní poplatek za svoz TDO. Podnikatelé mohou velkoobjemový odpad odevzdat za poplatek 500,- Kč za 0,5 m3 (malý vlek).

Kontejnery budou umístěny v níže uvedené dny a hodiny pod budovou Obecního úřadu.

Rozpis dnů a hodin přistavení velkoobjemových kontejnerů:

pátek 4. 5. 2018: 900 – 1100 1300-1500           sobota 5. 5. 2018: 900 – 1300

pátek 25. 5. 2018: 900 – 1100 1300-1500         sobota 26. 5. 2018: 900 – 1300

Na uvedeném stanovišti mohou občané odkládat zejména tyto druhy odpadů:

– vyřazený nábytek, podlahové krytiny, železný šrot, zařizovací předměty z domácnosti (sanitární keramika apod.), jiný rozměrný odpad z domácnosti…

– za poplatek 60,- Kč možnost odevzdání nepoužitelných pneumatik pouze z osobního automobilu

Upozornění obecního úřadu

Vyřazené lednice a objemné elektrozařízení (předpokládaná míra kompletnosti zařízení je stanovena minimálně 90%) můžete odevzdávat na jaře a na podzim, v termínech sběru velkoobjemového odpadu. V případě, že odevzdáváte již pouze skelet, je možné jej umístit do velkoobjemových kontejnerů, které jsou u obce dvakrát do roka přistaveny ve stanovených termínech (květen, říjen).

Obec nepřijímá do těchto kontejnerů eternit, ani cihly z komínů, protože jsou nebezpečným odpadem, a odevzdávají se přímo na překladiště v Proseči nad Nisou.

Bližší informace získáte na tel.: +420 493 645 200

Informace pro občany – plánování regionálního rozvoje – dotazník

Vážení spoluobčané,

Naše obec se zapojila do projektu s názvem Plánování regionálního rozvoje Mikroregionu Tanvaldsko. Nositelem projektu je Mikroregion Tanvaldsko. Realizace bude probíhat od 1. 3. 2018 a je na 24 měsíců. Do projektu je zapojeno 10 obcí z našeho Mikroregionu. Komplexní realizaci zajišťuje Mikroregion Tanvaldsko.

V rámci projektu bude zpracován program rozvoje naší obce. Jedná se o koncepční dokument, který bude obci sloužit jako nástroj řízení rozvoje v dalších letech. Pro zpracování rozvojového dokumentu je důležité zapojení široké laické i odborné veřejnosti, která svými náměty, názory a doporučeními může aktivně ovlivnit další směřování rozvoje obce. Zapojení veřejnosti bude realizováno dvěma způsoby:

1. dotazníkové šetření v obci proběhne 05 – 06/2018 – dotazník ke stažení zde

2. veřejná setkávání s obyvateli naší obce (budou probíhat postupně, obyvatelé budou včas informováni)

Jedním z výstupů projektu bude zpracovaný program rozvoje naší obce, který bude obsahovat rozvojové směry, opatření a konkrétní aktivity (projekty), které bude obec realizovat či jejich realizaci podporovat. Důležitost zpracování programu rozvoje naší obce podtrhuje i skutečnost, že dokument bude jedním z podkladů pro určování směru rozvoje území Mikroregionu Tanvaldsko.

Kontakty, informace o projektu a realizaci zpracování rozvojového dokumentu naleznete na webových stránkách projektu www.tanvaldsko.eu a na webových stránkách naší obce http://www.josefuvdul.eu/

Informace budou průběžně prezentovány také v tištěných periodikách.

V Josefově Dole, 19.4.2018 Jan M I K S A

starosta

Včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou

Plánujete letní dovolenou v zahraničí a nemáte platný ….. cestovní pas?

Je tu jaro, a po jaru přichází LÉTO, DOVOLENÁ a CESTOVÁNÍ
Tento týden (přesně 20. března v 17,15 h.) nastalo astronomické JARO – jarní rovnodennost, kdy noc a den jsou přibližně stejně dlouhé. Od jarní rovnodennosti se noci začnou zkracovat a dny prodlužovat, a to až do letního slunovratu, kdy je den dvakrát delší než noc. Období, které máme všichni rádi a na které se těšíme – LÉTO.

Doporučujeme všem občanům, aby si již nyní zkontrolovali, zda mají platný občanský průkaz, ale (bude-li potřeba) zejména cestovní pas a zda je jejich pas platný.

Bližší informace zde.

Informační leták – včasné vyřízení dokladů