28. – 30. 9. BAZAR

Prodej dětského i dospělé oblečení, sportovních potřeb hraček a všeho možného

KDE – sálek v obecní knihovně Josefův Důl

KDY –ČTVRTEK 28. 9. 2017 9:00-18:00 – příjem oceněných věcí do komise, PRODEJ

PÁTEK 29. 9. 2017 9:00-18:00 –  PRODEJ

SOBOTA 30. 9. 2017 9:00-13:00 – PRODEJ a vyúčtování komisního prodeje

Jako novinku připravujeme KOUTEK VĚCÍ VOLNĚ K DISPOZICI, máte-li pro Vás již něco nepotřebného, co by jinému mohlo pomoci, nabídněte. Co z těchto věcí zbude, zabalíme pro sbírku do Diakonie Broumov organizovanou ve spolupráci s obcí Josefův Důl

Září-říjen 2017: Humanitární sbírka

Občanské sdružení Diakonie Broumov a Obecní úřad Josefův Důl vyhlašuje SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ: v průběhu září každé úterý a pátek, nejdéle 17. 10. v otevírací době knihovny 16:00 – 18:00 v sálku v muzeu místní historie

  • letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

  • domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené

  • vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky

  • obuv – veškerou nepoškozenou, hračky – nepoškozené a kompletní

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. Více na www.diakoniebroumov.org

Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 224 316 800, 224 317 203

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí, znečištěný a vlhký textil

Děkujeme za Vaši pomoc

Umístění velkoobjemových kontejnerů, sběr nebezpečného odpadu – říjen 2017

V říjnu 2017 bude občanům a rekreantům Josefova Dolu umožněno zdarma umístit velkoobjemový odpad do kontejnerů. Tyto kontejnery jsou určeny pro fyzické osoby, které platí obci místní poplatek za svoz TDO. Podnikatelé mohou velkoobjemový odpad odevzdat za poplatek 500,- Kč za 0,5 m3 (malý vlek). Kontejnery budou umístěny v níže uvedené dny a hodiny pod budovou Obecního úřadu.

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v neděli 22. října 2017 dle tohoto časového rozpisu:

11,00 – 11,10 hod. Karlov za lesem – Karlov č. 3 u zvonů na sep.odpad

12,50 – 13,00 hod. Josefův Důl u zvonů na sep. odpad (u Čermáků)

13,10 – 13,20 hod. Josefův Důl u panelových domů

13,25 – 13,35 hod. Antonínov autobusová zastávka u užitkového skla

Rozpis dnů a hodin přistavení velkoobjemových kontejnerů:

pátek 13. 10. 2017: 9:00 – 11:00 a 13:00-15:00    sobota 14. 10. 2017: 9:00 – 13:00

pátek 20. 10. 2017: 9:00 – 11:00 a 13:00-15:00   sobota 21. 10. 2017: 9:00 – 13:00

Na uvedeném stanovišti mohou občané odkládat zejména tyto druhy odpadů:

  • vyřazený nábytek, podlahové krytiny, železný šrot, zařizovací předměty z domácnosti (sanitární keramika apod.), jiný rozměrný odpad z domácnosti…

Upozornění obecního úřadu: Obec nepřijímá vyřazené, nepoužívané lednice. Jelikož jsou z lednic odevzdaných ve dvoře pod obecním úřadem zcizovány motory a další kovové části, zbývá pak jen skelet lednice, který již neodpovídá nebezpečnému odpadu. Z tohoto důvodu odmítají Komunální služby takto „upravené“ lednice odvážet. Vyřazené lednice můžete odevzdávat na jaře a na podzim, kdy Komunální služby organizují ve spolupráci s obcí svoz nebezpečného odpadu v předem stanoveném termínu. V případě, že odevzdáváte již pouze skelet, je možné jej umístit do velkoobjemových kontejnerů, které jsou u obce dvakrát do roka přistaveny ve stanovených termínech (jaro, podzim). Obec nepřijímá do těchto kontejnerů eternit, ani cihly z komínů, protože jsou nebezpečným odpadem, a odevzdávají se přímo na překladiště v Proseči nad Nisou.

Uzavírka mezi Hraběticemi a Josefovým Dolem – cyklobus

Vážení cestující,

z důvodu úplné uzavírky silnice č. III/29022 mezi Hraběticemi a Josefovým Dolem v termínu od 15. července (cca do pol. listopadu 2017) bude cyklobus linky 795 (spoje č. 101 a 106)  ze zastávky Janov n.Nisou,Hrabětice,kaplička odkloněn přes Horní Maxov a Smržovku.

Odkloněné spoje navíc zastaví v zastávkách Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel a Smržovka,,nám. TGM.

Naopak zastávky Josefův Důl,,žel.st. a Albrechtice v Jiz.h.,,pošta nebudou touto linkou obslouženy.

Výlukový jízdní řád ke stažení zde.

 

Veřejná vyhláška – opatření ob. povahy – silnice Karlov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

na silnici: III/29022 k.ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou a k.ú. Karlov, obec Josefův Důl
1. úsek – od křiž. se sil. III/29040 – až cca 500 m před křiž. se sil. III/29037
2. úsek – od křiž. se sil. III/29037 ve směru na „Hrabětice“ v délce cca 700 m
v termínu : 15.7.2017 – do 17.11.2017
z důvodu: v rámci realizace stavby „Rekonstrukce silnice III/29022 Hrabětice – Josefův Důl“
objízdná trasa : obousměrně po sil. III/29039, III/29037, III/29036 a III/29035
objízdná trasa veřejné linkové dopravy : uzavírkou bude dotčena pouze linka cyklobusu
530795 Jablonec nad Nisou – Bedřichov – Tanvald – Kořenov – Jizerka, která bude odkloněna
rovněž obousměrně po sil. III/29039, III/29037, III/29036 a III/29035
Celé znění veřejné vyhlášky ke stažení zde

Objízdná trasa – mapka k stažení.

Post expires at 13:32 on 30.8.2017

Má vlast – CESTAMI PROMĚN

Národní putovní výstava „Má Vlast cestami proměn“ přináší svědectví o proměnách opomíjených míst a objektů v našich sídlech a krajině. Slavnostní zahájení 9. ročníku výstavy se odehrálo 20. května 2017 na pražském Vyšehradě. Liberecký kraj je hlavním partnerem této tradiční akce.

I naše obec je do putovní výstavy zapojena, s projektem Zahrada pohybu, radosti a úsměvů dětí. Tento projekt můžete podpořit hlasováním  o nejlepší proměnu zde, pod č. 41 naleznete „naši“ proměnu.

Informace – vydání dokladů totožnosti dětem v rámci cestování do zahraničí.

Zveřejňujeme informativní leták, který připravilo MV odbor správních činností, v rámci zkvalitňování služeb pro občany a zlepšování fungování veřejné správy. Jedná se o informace ohledně vydání dokladů totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) dětem v rámci cestování do zahraničí. Leták ke stažení zde.

Více informací lze zjistit na: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady