Má vlast – CESTAMI PROMĚN

Národní putovní výstava „Má Vlast cestami proměn“ přináší svědectví o proměnách opomíjených míst a objektů v našich sídlech a krajině. Slavnostní zahájení 9. ročníku výstavy se odehrálo 20. května 2017 na pražském Vyšehradě. Liberecký kraj je hlavním partnerem této tradiční akce.

I naše obec je do putovní výstavy zapojena, s projektem Zahrada pohybu, radosti a úsměvů dětí. Tento projekt můžete podpořit hlasováním  o nejlepší proměnu zde, pod č. 41 naleznete „naši“ proměnu.

Informace – vydání dokladů totožnosti dětem v rámci cestování do zahraničí.

Zveřejňujeme informativní leták, který připravilo MV odbor správních činností, v rámci zkvalitňování služeb pro občany a zlepšování fungování veřejné správy. Jedná se o informace ohledně vydání dokladů totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) dětem v rámci cestování do zahraničí. Leták ke stažení zde.

Více informací lze zjistit na: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady

Upozornění pro obyvatele od svozové služby SKS

Upozornění na svoz popelnic u čtrnáctidenního cyklu:

U čtrnáctidenního cyklu výsypu bude výsyp i v roce 2017 probíhat vždy v lichý týden. Aby se zabránilo nepříjemnostem, bylo by vhodné všechny popelnice přistavit již v neděli večer.

Vozidla SKS mohou přijet ve vývozní den i v mimo „obvyklou hodinu“. Vývozní den je stanoven 0:00 – 24:00 hod. a proto je důležité dávat popelnice k výsypu vždy večer před vývozním dnem.