Sběr velkoobjemového odpadu – říjen 2020

V říjnu 2020 bude občanům a rekreantům Josefova Dolu umožněno zdarma umístit velkoobjemový odpad do kontejnerů.

Tyto kontejnery jsou určeny pro fyzické osoby, které platí obci místní poplatek za svoz TDO.

Podnikatelé mohou velkoobjemový odpad odevzdat za poplatek 500,- Kč za 0,5 m3 (malý vlek).

Kontejnery budou umístěny v níže uvedené dny a hodiny pod budovou Obecního úřadu.

Rozpis dnů a hodin přistavení velkoobjemových kontejnerů:

pátek 16. 10. 2020: 900 – 1100 1300-1500     sobota 17. 10. 2020: 900 – 1300

pátek 30. 10. 2020: 900 – 1100 1300-1500     sobota 31. 10. 2020: 900 – 1300

Na uvedeném stanovišti mohou občané odkládat zejména tyto druhy odpadů: – Čtěte více →

Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví platná od 18. 9. 2020 a 19. 9. 2020

Mimořádné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 18. 9. 2020 od 18 hodin do odvolání – ke stažení zde.

Mimořádné opatření – omezení provozoven a služeb s účinností od 19. 9. 2020 od 0:00 hod. do odvolání – ke stažení zde.

Mimořádné opatření-nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 18. 9. 2020 od 0:00 hod. do odvolání – ke stažení zde.

Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na území Mikroregionu Tanvaldsko

Dovolujeme si Vás oslovit s průzkumem, jehož cílem je získat informace z území o využívání stávajících sociálních služeb, zjistit poptávku veřejnosti po sociálních službách a shromáždit data o potřebnosti sociálních služeb na Tanvaldsku. Za Vaše zapojení do průzkumu formou vyplnění krátkého dotazníku, které bude velmi užitečné, děkujeme. Dotazník k vyplnění naleznete zde: www.mojeanketa.cz/pruzkum/280856823/ – Čtěte více →

Mimořádné opatření Min. zdravotnictví – 9. 9. 2020

Od 9. 9. 2020 se zavádí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve vnitřních prostorech staveb. Obdobně se zavádí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest v prostředcích veřejné dopravy. Z tohoto pravidla se stanoví výjimky.

Celé znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ke stažení zde.

Hlášení rozhlasu – Tříděné odpady – sešlapujte, rozkládejte

📢 Hlášení rozhlasu:
📌 DŮRAZNĚ ŽÁDÁME VŠECHNY OBYVATELE A NÁVŠTĚVNÍKY, ABY PEČLIVĚ SEŠLAPÁVALI PLASTOVÝ TŘÍDĚNÝ ODPAD A VEŠKERÉ KARTONY VKLÁDALI DO KONTEJNERŮ V ROZLOŽENÉM STAVU, NIKOLI V CELKU.
📌 VZHLEDEM K MNOHONÁSOBNĚ ZVÝŠENÉMU POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ A PRAVIDELÝCH UŽIVATELŮ CHALUP NAŠÍ OBCE JSOU KONTEJNERY IHNED PO VYVEZENÍ PLNÉ.
Z DŮVODU OMEZENÝCH MOŽNOSTÍ FIRMY SVÁŽEJÍCÍ TŘÍDĚNÝ ODPAD NELZE OBJEDNAT ČASTĚJŠÍ VÝVOZ, PRÁVĚ PROTO JE NUTNÉ OPRAVDU PEČLIVĚ SEŠLAPÁVAT PLASTY A KARTONY, PŘÍPADNĚ VYHLEDAT JINÉ STANOVIŠTĚ S PRÁZDNÝMI KONTEJNERY Z CELKOVĚ 12 STANOVIŠT ROZMÍSTĚNÝCH V OBCI.
ZÁROVEŇ UPOZORŇUJEME, ŽE KLECE NA TĚCHTO STANOVIŠTÍCH SLOUŽÍ POUZE A VÝHRADNĚ NA ULOŽENÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OZNAČENÝCH PYTLÍCH SVOZOVÉ SPOLEČNOSTI MARIUS PEDERSEN.
V SOUČASNÉ DOBĚ JE PROVÁDĚNA PRAVIDELNÁ KONTROLA A BUDE-LI PROBÍHAT JAKÉKOLI PORUŠENÍ A TVORBA NEPOŘÁDKU, BUDEME NUCENI PŘIKROČIT K PŘÍSNĚJŠÍM OPATŘENÍM.

Hlášení rozhlasu – červené pytle na infekční materiál

📢Hlášení rozhlasu

! ! ! POZOR ! ! !
📌Obecní úřad důrazně upozorňuje toho občana, který vkládá do klece červené pytle na infekční materiál Krajské nemocnice Liberec do našich klecí určených na označené pytle svozovou společností SKS Jablonec n. N. na odpad, aby tak s okamžitou platností přestal, protože je toto jednání protizákonné, a předali jsme řešení tohoto problému policii.
📌Zároveň žádáme spoluobčany, aby nás upozornili, pokud takového občana s červenými pytli Krajské nemocnice Liberec při tomto činu uvidí.
Děkujeme, že si všímáte.

Podpora z Dotačního fondu LK pro SDH

V květnu 2020 obec Josefův Důl podala žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2020.

Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje.

Žádali jsme o příspěvek na zakoupení nových zásahových obleků a přileb. Pro SDH je tato výbava nutná z důvodu zabezpečení zdraví a bezpečnosti členů výjezdové jednotky při zásazích. Sbor dobrovolných hasičů Josefův Důl má průměrně ročně 26 výjezdů. Jedná se o výjezdy jak k požárům, tak technické výjezdy (např. spadlé stromy, dopravní nehody apod.) a záchranu osob a zvířat.

Zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodlo na svém zasedání dne 23. 6. 2020 usnesením č. 178/20/ZK o poskytnutí dotace.

Grantový fond LK podpořil náš projekt dotací ve výši 61.000,- Kč.