Josefův Důl opět úspěšný – Soutěž Zlatá popelnice 2018

Soutěž Zlatá popelnice 2018 – Na Ještědu ocenili nejlepší města a obce v třídění odpadů

Kde v kraji nejlíp třídí odpad? Prozradily to výsledky již 14. ročníku soutěže v třídění odpadů v Libereckém kraji Zlatá popelnice, které byly slavnostně vyhlášeny na Ještědu. Nejlépe si v roce 2018 vedli v obcích Bedřichov a Kořenov a ve městech Rokytnice nad Jizerou a Jilemnice.

V roce 2018 vytřídil v průměru každý obyvatel Libereckého kraje 24,9 kilogramu papíru, 10,4 kilogramu plastů, 13 kilogramů skla a bezmála půl kilogramu nápojových kartonů. To je tedy celkem 48,7 kilogramu vytříděného odpadu, což je téměř český průměr.

V kategorii „OBCE NAD 500 OBYVATEL“ se obec Josefův Důl umístila na krásném 2. místě., pohár spolu s šekem v hodnotě 15.000,- Kč převzal starosta Jan Miksa a říká: „Touto cestou děkuji všem občanům, majitelům rekreačních objektů a provozovatelům restauračních a ubytovacích zařízení za svědomité třídění komunálního odpadu v roce 2018 a díky tomu i skvělého umístění v rámci Libereckého kraje“.

Další podrobnosti z vyhlášení soutěže naleznete zde: https://www.kraj-lbc.cz/zlata-popelnice-2018-na-jestedu-ocenili-nejlepsi-mesta-a-obce-v-nbsp-trideni-odpadu-n907928.htm

 

Poskytnutí dotace na projekt „Dovybavení informačního centra“

28. ledna tohoto roku jsme zažádali o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje z programu č. 7.6.. – Podpora informačních center. Dne 3. dubna jsme obdrželi informaci, že Zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodlo dne 26. 3. 2019 o poskytnutí dotace na náš projekt „Dovybavení informačního centra“. V projektu jsme žádali o příspěvek na pořízený dataprojektor, stolek pod dataprojektor a promítací plátno.

Informace: Služby poskytované Obcí Josefův Důl:

Prodej písku: 800,- Kč/1 m3

Prodej štěrku: 800,- Kč/1 m3

Doprava, práce traktoru, nakladače: 800,- Kč/1 hod.

Pluhování sněhu: 800,- Kč/1 hod.

Frézování sněhu: 1.500,- Kč/1 hod.

Ceny služeb budou upravovány dle kalkulace zahrnující růst ceny pohonných hmot, náhradních dílů a ostatních nákladů.

Upozornění pro obyvatele od svozové služby SKS

Upozornění na svoz popelnic u čtrnáctidenního cyklu:

U čtrnáctidenního cyklu výsypu bude výsyp i v roce 2019 probíhat vždy v lichý týden. Aby se zabránilo nepříjemnostem, bylo by vhodné všechny popelnice přistavit již v neděli večer.

Vozidla SKS mohou přijet ve vývozní den i v mimo „obvyklou hodinu“. Vývozní den je stanoven 0:00 – 24:00 hod. a proto je důležité dávat popelnice k výsypu vždy večer před vývozním dnem.