Poskytnutí dotace na projekt „Dovybavení informačního centra“

28. ledna tohoto roku jsme zažádali o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje z programu č. 7.6.. – Podpora informačních center. Dne 3. dubna jsme obdrželi informaci, že Zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodlo dne 26. 3. 2019 o poskytnutí dotace na náš projekt „Dovybavení informačního centra“. V projektu jsme žádali o příspěvek na pořízený dataprojektor, stolek pod dataprojektor a promítací plátno.

Informace: Služby poskytované Obcí Josefův Důl:

Prodej písku: 800,- Kč/1 m3

Prodej štěrku: 800,- Kč/1 m3

Doprava, práce traktoru, nakladače: 800,- Kč/1 hod.

Pluhování sněhu: 800,- Kč/1 hod.

Frézování sněhu: 1.500,- Kč/1 hod.

Ceny služeb budou upravovány dle kalkulace zahrnující růst ceny pohonných hmot, náhradních dílů a ostatních nákladů.

Upozornění pro obyvatele od svozové služby SKS

Upozornění na svoz popelnic u čtrnáctidenního cyklu:

U čtrnáctidenního cyklu výsypu bude výsyp i v roce 2019 probíhat vždy v lichý týden. Aby se zabránilo nepříjemnostem, bylo by vhodné všechny popelnice přistavit již v neděli večer.

Vozidla SKS mohou přijet ve vývozní den i v mimo „obvyklou hodinu“. Vývozní den je stanoven 0:00 – 24:00 hod. a proto je důležité dávat popelnice k výsypu vždy večer před vývozním dnem.