Výzva k vyzvednutí zásilky – Daniel Hiebel

Zásilka je připravena k vyzvednutí  u pošty – Pošta Partner Josefův Důl 297 

Podací pošta RR 720659122CZ, 35001;  Zásilku je možné vyzvednout nejpozději 20.3. 2017.

Vyvěšeno: 10.3. 2017                                                          Datum sejmutí: 21. 3. 2017

Poučení: Je-li ve správním řízení zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, je mu přidělena adresa ohlašovny tj. 468 44 Josefův Důl, Dolní Maxov 218 dle § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb.. Tato adresa je pouze evidenčním údajem. Obecní úřad není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Upozorňujeme občany, kteří mají v důsledku zrušení údaje o místu trvalého pobytu jako svou adresu uvedeno sídlo ohlašovny, že si musí doručování své korespondence vyřešit přímo s Českou poštou s.p., případně s odesílateli. – Čtěte více →

Výzva k vyzvednutí zásilky – Tomáš Martinec

Zásilka je připravena k vyzvednutí  u pošty – Pošta Partner Josefův Důl 297; Podací pošta RR 216203029CZ, 466 01

Zásilku je možné vyzvednout nejpozději 22. 1. 2018.

Vyvěšeno: 12. 1. 2018        Datum sejmutí: 22. 1. 2018

Poučení: Je-li ve správním řízení zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, je mu přidělena adresa ohlašovny tj. 468 44 Josefův Důl, Dolní Maxov 218 dle § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb.. Tato adresa je pouze evidenčním údajem. Obecní úřad není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Upozorňujeme občany, kteří mají v důsledku zrušení údaje o místu trvalého pobytu jako svou adresu uvedeno sídlo ohlašovny, že si musí doručování své korespondence vyřešit přímo s Českou poštou s.p., případně s odesílateli. – Čtěte více →

Post expires at 15:25 on 22.1.2018

Výzva k vyzvednutí zásilky – Jiří Kočí, nar. 1977

Zásilka je připravena k vyzvednutí  u pošty – Pošta Partner Josefův Důl 297      Podací pošta RR 4395202760F, 370 02

Zásilku je možné vyzvednout nejpozději 18. 1.2018.

Vyvěšeno: 8. 1. 2018     Datum sejmutí: 18. 1.2018

Poučení: Je-li ve správním řízení zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, je mu přidělena adresa ohlašovny tj. 468 44 Josefův Důl, Dolní Maxov 218 dle § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb.. Tato adresa je pouze evidenčním údajem. Obecní úřad není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Upozorňujeme občany, kteří mají v důsledku zrušení údaje o místu trvalého pobytu jako svou adresu uvedeno sídlo ohlašovny, že si musí doručování své korespondence vyřešit přímo s Českou poštou s.p., případně s odesílateli. – Čtěte více →

Post expires at 15:16 on 19.1.2018

Informace pro voliče o době a místě konání volby prezidenta

Starosta obce Josefův Důl podle § 34 odst. 1 písm. a) zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o volbě prezidenta“) zveřejněním na úřední desce oznamuje:

  1. Volba prezidenta republiky se uskuteční: v pátek dne 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

  1. Místem konání volby ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost – Zasedací místnost Obecního úřadu v Josefově Dole, Dolní Maxov 218 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – v katastru obce Josefův Důl (Josefův Důl, Antonínov, Dolní Maxov, Karlov).

  1. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem volby prezidenta. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem).

V Josefově Dole dne 12. 12. 2017

Jan Miksa

starosta obce

Na úřední desce vyvěšeno dne 12. 12. 2017