Oznámení – záměr VD Jos. Důl, posílení kapacity převodem vody

Ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 písm a) a odsts. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) oznamuje Krajský úřad Libereckého kraje, odbor živ. prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán dle § 22 téhož zákona, že záměr „VD Josefův Důl, posílení kapacity převodem vody z Jelního potoka“ podléhá zjišťovacímu řízení dle § 7 citovaného zákona. Celé znění oznámení ke stažení zde.

S dokumentem se lez seznámit na http://www.cenia.cz/eia

Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení Krajskému úřadu Libereckého kraje do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce KÚ. Tato informace byla zveřejněna 2. ledna 2019

 

31. 10. 2018 – Ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Josefův Důl

INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Josefův Důl

Obecní úřad Josefův Důl v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Josefův Důl, svolaného dosavadním starostou obce Janem Miksou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:Obec Josefův Důl – sál v budově muzea místní historie, Josefův Důl č.p. 210

Doba konání:31. 10. 2018 2018 od 17:00 – Čtěte více →

Post expires at 15:18 on 6.11.2018

Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Josefův Důl

Z Ř I Z O V A T E L – O B E C Josefův Důl

468 44 Josefův Důl, Dolní Maxov 218

vyhlašuje

konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

Základní školy a Mateřské školy Josefův Důl

Zřizovatel Obec Josefův Důl v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky:

Základní školy a Mateřské školy Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou, příspěvkové organizace

předpokládaný nástup od 1. 1. 2019 – Čtěte více →

Post expires at 15:18 on 6.11.2018