26. 10. 2015 Čipování psů

V pondělí 26. 10. proběhne čipování psů u obecního úřadu od 17. 15 hod. Čipování psů je povinné dle Obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2015 k trvalému označování psů mikročipy a vedení evidence jejich chovatelů.

Z článku č. 5 – Přechodné ustanovení – vyhlášky upozorňujeme:

(1) Chovatel, který před účinností této vyhlášky nechal psa trvale označit nebo ho trvale označeného nabyl před účinností této vyhlášky, je povinen se do 30 dnů od účinnosti vyhlášky přihlásit do evidence. V takovém případě se má za to, že podmínky trvalého označení psa splňuje i v případě, že použitý elektronický čip neodpovídá stanovenému ISO standardu.

(3) Psi, kteří před účinností této vyhlášky, jsou starší 12 let trvalému označení nepodléhají. – Prosíme o nahlášení této skutečnosti telefonicky na OÚ nebo písemně.