Rozpočty a účetnictví

ROZPOČET ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIKROREGION TANVALDSKO
RO č. 2-2019      
RO č. 1-2019      
RO č. 4-2018      
Rozpočtový výhled 2019-2022      
Rozpočet 2019      
RO č. 3-2018      
RO č. 2-2018      
RO č. 1-2018      
Rozpočet 2018   Návrh rozpočtu 2018 Rozpočet 2018
RO č. 4-2017 Závěrečný účet 2017

a závěrečný účet ZŠ

Závěrečný účet 2017 Zpráva o přezk.hosp. DOS 2017
RO č. 3-2017 Zpráva z přezk. hosp. 2017 Přehled nákladů a výnosů za období 1-12/2017  
RO č. 2-2017      
Rozpočet 2017 Zpráva z přezk. hosp. 2016    
Rozpočet 2016 Závěrečný účet 2016 Přehled nákladů a výnosů za období 1-12/2016  
RO č. 1-2016   Přehled nákladů a výnosů za období 1-6/2016  
RO č. 2-2016      
RO č. 3-2016      
RO č. 4-2016      
RO č. 5-2016      
RO č. 6-2016      
Rozpočet 2015 Zpráva z přezkoumání hospodaření 2015    
RO č. 1-2015 Závěrečný účet 2015    
RO č. 2-2015 Plnění rozpočtu 2015 – stav k 31.12.2015    
RO č. 3-2015      
RO č. 4-2015      
RO č. 5-2015 Zpráva z přezkoumání hospodaření 2014    
Rozpočet 2014 Závěrečný účet 2014    
Rozpočet 2013 Plnění rozpočtu 2014 – stav k 31.12.2014    
Rozpočtový výhled 2015-2019      
Rozpočtový výhled 2012-2016      

MONITOR je informační portál Ministerstva financí, který umožňuje volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím.