Výzva k vyzvednutí zásilky – Petr Klenner

Zásilka je připravena k vyzvednutí  u pošty – Pošta Partner Josefův Důl 297; Podací pošta RR 2122465979F, 655 90

Zásilku je možné vyzvednout nejpozději 27. 11.2017.

Vyvěšeno: 15. 11. 2017    Datum sejmutí: 27. 11. 2017

Poučení: Je-li ve správním řízení zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, je mu přidělena adresa ohlašovny tj. 468 44 Josefův Důl, Dolní Maxov 218 dle § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb.. Tato adresa je pouze evidenčním údajem. Obecní úřad není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Upozorňujeme občany, kteří mají v důsledku zrušení údaje o místu trvalého pobytu jako svou adresu uvedeno sídlo ohlašovny, že si musí doručování své korespondence vyřešit přímo s Českou poštou s.p., případně s odesílateli. – Čtěte více →

Post expires at 15:27 on 27.11.2017

Výzva k vyzvednutí zásilky – Daniel Hiebel, nar. 1996

Zásilka je připravena k vyzvednutí  u pošty – Pošta Partner Josefův Důl 297; Podací pošta RR 133907232CZ, 460 03

Zásilku je možné vyzvednout nejpozději 23. 11. 2017.

Vyvěšeno: 13.11. 2017   Datum sejmutí: 23.11. 2017

Poučení: Je-li ve správním řízení zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, je mu přidělena adresa ohlašovny tj. 468 44 Josefův Důl, Dolní Maxov 218 dle § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb.. Tato adresa je pouze evidenčním údajem. Obecní úřad není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Upozorňujeme občany, kteří mají v důsledku zrušení údaje o místu trvalého pobytu jako svou adresu uvedeno sídlo ohlašovny, že si musí doručování své korespondence vyřešit přímo s Českou poštou s.p., případně s odesílateli. – Čtěte více →

Post expires at 12:34 on 23.11.2017

Opatření obecné povahy – Ministerstvo zemědělství

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů  (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), vydává s odkazem na ustanovení § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následující
opatření obecné povahy:

Veřejná vyhláška ke stažení zde.

Nabídka pozemků k pronájmu – Státní pozemkový úřad

Informace k nabídce pozemků k pronájmu/propachtování, informace o pronajímaném pozemku ke stažení zde.

Termín uveřejnění: od 01. 11. 2017 do 23. 01. 2018

Žadatelé o pronájem/propachtování musí uplatnit své žádosti tak, aby byly na Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj doručeny nejpozději do 30-ti dnů po datu zveřejnění nabídky, tj. do 01. 12. 2017.

Post expires at 12:42 on 24.11.2017

Dražební vyhláška – Jiří Rozkovec

JUDr. Jana Škofová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Kladno, Petra Bezruče 1416, 272 01 Kladno, tel. 312664522, fax 312664521, e-mail: sekretariat@exekutorkladno.cz, IČ: 41948777
sp. zn. oprávněného: S-VS-VZP-16-03213676-U333. Na všech podáních v této věci uveďte: č.j. 088EX 3509/16-32
USNESENÍ: JUDr. Jana Škofová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Kladno, byla pověřena Okresním soudem v Jablonci nad Nisou č.j. 18 EXE 2155/2016 ze dne 25. října 2016 provedením exekuce vykonatelného výkazu nedoplatků Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky č.j. 5341600116 ze dne 15. března 2016 k vymožení pohledávky
oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky IČ: 41197518, se sídlem: Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3 – Vinohrady
proti povinnému: Jiří Rozkovec, nar. 14.06.1959, bytem: Uhelná 2781/8, 466 01 Jablonec Nad Nisou dlužného pojistného v částce Kč 82.197,- a dlužného penále v částce Kč 118.213,-, a pro náklady této exekuce, v souladu s exekučním příkazem č.j. 088EX 3509/16-14 ze dne 14.11.2016, pravomocným dnem 25.11.2016, kterým byla nařízena exekuce prodejem nemovitých věcí ve vlastnictví povinného: vydává tuto dražební vyhlášku.