Dražební vyhláška – Bohumil Gottwald

Dražební vyhláška – soudní exekutorka JUDr. Ingrid Švecová, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Vinohradská 174, 130 00 Praha 3, pověřená vedením exekuce na základě pověření Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 09.12.2015, č.j. 18 EXE 2317/2015, doložka provedení exekuce byla zapsána dne 18.02.2016, v exekuční věcioprávněného:EOS KSI Česká republika, s.r.o., Novodvorská čp.994 / čo.138, 142 00 Praha -Braník, IČ: 25117483, práv. zast. Mgr. Zuzana Kyovská, advokát sesídlem Novodvorská čp. 994 / čo. 138, 142 00 Praha -Braníkprotipovinnému:Bohumil Gottwald, bytem Dolní Maxov 468 44…

Dražební vyhláška – ke stažení zde.