Rozšíření úředních hodin pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2020

Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou, Oddělení majetkových daní, rozšiřuje úřední hodiny pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2020 následovně:

den datum od (hodin) do (hodin)
PO 27. ledna 2020 8:00 17:00
ÚT 28. ledna 2020 8:00 17:00
ST 29. ledna 2020 8:00 17:00
ČT 30. ledna 2020 8:00 17:00
PÁ 31. ledna 2020 8:00 17:00
V Jablonci nad Nisou dne 10.1.2020

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 následovně:

Celé znění vyhlášky ke stažení zde.

Příloha č. 1 ke stažení zde.

 

Post expires at 9:43 on 31.12.2022

Zápis řádné zasedání ZO 18. 11. 2019

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce ke stažení zde.

příloha č. 1: Rozpočtové opatření č. 4/2019 ke stažení zde.

příloha č. 2: Příkaz starosty č. 1/2019 k provedení inventarizace za rok 2019 a stanovení členů inventarizačních komisí

příloha č. 3: Plán inventarizačních prací 2019

příloha č. 4: Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 obce Josefův Důl o místním poplatku ze psů

příloha č. 5: Zrušovací Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 k trvalému označování psů mikročipy a vedení evidence jejich chovatelů

příloha č. 6: Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 obce Josefův Důl o místním poplatku z pobytu

příloha č. 7: Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 obce Josefův Důl o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

příloha č. 8: Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 obce Josefův Důl o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Veřejná vyhlášky – Hromadný předpisný seznam

Obecní úřad Josefův Důl  jako správce daně v souladu s §10 zákona 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád), v souladu s § 50 odst. 1 daňového řádu oznamuje, že od 4.11. do 31.12.2019 v budově obecního úřadu, kancelář poplatková aenda je ve dnech pondělí a středa 8:00-11:30 a 12:30-17:00 zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. 012019, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2016, všem poplatníkům, kteří nezaplatili uvedený poplatek včas nebo ve správné výši podle obecně závazné vyhlášky obce Josefův Důl č. 3/2015.

Za den doručení tohoto hromadného předpisného seznamu se poavžuje třícátý den po jejich zpřístupnění, tj. 5. 12. 2019.

Veřejná vyhláška ke stažení zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 následovně: Celé znění veřejné vyhlášky ke stažení zde.

Post expires at 13:52 on 31.12.2022