Nabídka pronájmu volného bytu v Josefově Dole

Obec Josefův Důl, Dolní Maxov 218, 468 44 Josefův Důl

nabízí  k pronájmu volný byt v Josefově Dole, Josefův Důl č.p. 348, byt č. 12.

Údaje o bytu:

– 3 + 1

  (Tři obytné místnosti, kuchyň, předsíň, koupelna, WC, lodžie,

  a sklep. Celková plocha 89,10 m2)

– vybavení bytu

Připojení pro sporák

Topení – společná plynová kotelna (měřiče tepla)

Ohřev vody – společná plynová kotelna (vodoměry)

– byt se nachází ve 4. nadzemním podlaží

Nájemné včetně inventáře činí 2.135,- Kč, služby cca 3.000,- Kč/měsíc.

Zájemci si mohou podat žádost na Obecním úřadu Josefův Důl do 3. 9. 2018, na podatelně – přízemí paní Renata Skrbková (tel.: 483 381 096,

email: podatelna@josefuvdul.eu). Prohlídku bytu si je možno domluvit v úřední hodiny osobně nebo na telefonním čísle 483 381 096 následovně:

Pondělí a středa          7:00 – 11:30    12:30 – 17:00 hodin

Formulář žádosti ke stažení zde.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

 ve smyslu § 6 v návaznosti na § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) 

Zadavatel veřejné zakázky

Obec Josefův Důl

468 44 Josefův Důl

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů
.

Výzva k podání nabídky včetně příloh č. 1-4 ke stažení  zde.

Rozpočet demolice ke stažení zde.

 

DOTAZNÍK – Program rozvoje obce Josefův Důl na období 2020 – 2026

Vážení obyvatelé,
dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o spolupráci.

Obec připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce. Program rozvoje obce Josefův Důl na období 2020 – 2026
Protože je pro nás Váš názor důležitý, žádáme Vás o vyplnění následujícího dotazníku. Rádi bychom Vaše názory a připomínky zohlednili v připravovaném dokumentu tak, aby se nám všem v naší obci žilo lépe.
Děkuji Vám
Jan Miksa, starosta

Dotazník pro občany lze vyplnit elektronicky na webové adrese:

www.mojeanketa.cz/pruzkum/263446334/ !!

Dotazní ke stažení zde, případně si můžete vyzvednout na obecním úřadu nebo v místní trafice.

Vyplněný dotazník prosím odevzdejte na sběrném místě, v budově obecního úřadu!!

Dotazníkové šetření bude ukončeno: 31. 07. 2018

Veřejná vyhláška

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
na silnici: III/29022 k.ú. Janov nad Nisou, k.ú. Karlov u Jos. Dolu, a k.ú. Josefův Důl
termín: od 20.7.2018 – do 31.12.2018
z důvodu: úprava DZ po rekonstrukci silnice III/29022 Hrabětice – Josefův Důl
Celé znění ke stažení zde.

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Návrh na opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, jako příslušný silniční správní úřad na úseku místních komunikací a silnic II.a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti města Jablonec nad Nisou podle ustanovení § 124, odst. (6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti ze dne 27.6.2018 podané společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. č.p. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4, IČO 25317628 v souladu  ustanovením § 172, odst, (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších zákonů zveřejňuje záměr k umístění dopravního značení na silnici III/292022 k.ú. Janov nad Nisou, k.ú. Karlov u Jos.Dolu a k.ú. Josefův Důl v rámci její rekonstrukce dle návrhu společnosti Valbek, spol. s r.o se sídlem Vaňurova 505/17, PSČ 460 02 Liberec 3, IČO 48266230,č.zak. 13-LI34-054, datum 01/2017 a předchozího písemného vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou, ul.28. října 10, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 ze dne 25.6.2018 č.j. KRPL-64179/ČJ-2018-180406-02.
Důvod stanovení místní úpravy: úprava dopravního značení po rekonstrukci silnice III/29022 Hrabětice – Josefův Důl
Celé znění návrhu ke stažení zde.

Informace pro volby do zastupitelstva obce Josefův Důl

Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Josefův Důl, který má být zvolen pro volební období 2018 – 2022

Ve smyslu ust. § 68 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o obcích“) se tímto oznamuje:

Jelikož zastupitelstvo obce Josefův Důl podle ust. § 67 a § 68 zák. o obcích nestanovilo počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen pro volební období 2018 – 2022, podle ust. § 68 odst. 4 zák. o obcích bude volen počet členů zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva obce v končícím volebním období, tzn. 9 členů

V Josefově Dole dne 2. 7. 2018

Jan Miksa, starosta obce

Počet členů ZO a možný počet kandidátů

Počty podpisů na volebních petičních listech