VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Přechodná úprava provozu na objízdné trase: na silnici: III/29037, III/29039 Lučany nad Nisou, III/29022 Josefův Důl

termín : od 11.6.2018 – do 31.10.2018

z důvodu: v rámci uzavírky silnice III/29042 směr Albrechtice – havárie opěrné zdi

Celé znění veřejné vyhlášky ke stažení zde.

Mapka objížďky ke stažení zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na pozemních komunikacích při sportovní akci – cyklistický závod „ABB MTB CUP 2018“ na území ORP Jablonec nad Nisou na trati Jablonec nad Nisou, Lučany nad Nisou, Lučany nad Nisou – Horní Maxov, Janov nad Nisou – Hrabětice , Josefův Důl, (dále po území ORP Tanvald – Albrechtice v Jizerských horách, Tanvald, Smržovka – není součástí tohoto stanovení přechodné úpravy DZ/), Nová Ves nad Nisou v rozsahu související dokumentace dopravního značení, kdy:
– MK Jindřichovská k.ú. i obec Jablonec nad Nisou zobousměrněna v úseku od křiž. s ul. Na Pláni po křiž. s ul. Údolní bude

– MK Resslova k.ú. i obec Jablonec nad Nisou uzavřena, zastávka MHD bude po dohodě s přepravcem (BusLine a.s.) přesunuta do ul.Chelčického

dne: 19.5.2018 v době od 8,00 hod. – do 17,00 hod.

Celé znění vyhlášky ke stažení zde.

Nákresy ke stažení zde.

Veřejná vyhláška – daň z nemovitosti

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Finanční úřad pro Liberecký kraj podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 27.04.2018 do dne 28.05.2018
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Liberecký kraj ve dnech pondělí od 8:00 do 16:00 hodin, středa od 8:00 do 16:00 hodin
zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 755830/18/2600-11460-507374 – veřejná vyhláška ke stažení zde

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2018

Informace k zasílání složenek

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření ob. povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – na silnici: III/29022 (k.ú. Janov nad Nisou, Karlov u Josefova Dolu a Josefův Důl u Jablonce nad Nisou) v úseku od křiž. se sil. III/29035 k.ú. Janov nad Nisou – až ke křiž. se sil. III/29040 k.ú Josefův Důl u Jablonce nad Nisou v termínu od 16.4.2018 – do 31.7.2018 z důvodu realizace stavby „Rekonstrukce silnice III/29022 Hrabětice – Josefův Důl“
objízdná trasa : obousměrně po sil. III/29039, III/29037, III/29036 a III/29035
objízdná trasa veřejné linkové dopravy : uzavírkou bude dotčena pouze linka cyklobusu 530795 Jablonec nad Nisou – Bedřichov – Tanvald – Kořenov – Jizerka, která bude odkloněna
rovněž obousměrně po sil. III/29039, III/29037, III/29036 a III/29035

Veřejná vyhláška ke stažení zde.

Uzavírka s plánky ke stažení zde.