GDPR

INFORMACE O PLNĚNÍ NAŘÍZENÍ (EU) 2016/679

Právní předpis

Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

Pořizovatel dokumentace

Obec Josefův Důl

Právní subjektivita

Obec

DPO

ANO

Analýza rizik

ANO

DPIA

NE

Dokumentace k datu

3. 10. 2019

Celá dokumentace ke stažení zde.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Obsah

1. Identifikace správce 3

2. Postup zpracování dokumentace 3

3. Účel zpracování a právní základ pro zpracování osobních údajů 4

3.1 Evidence obyvatel 4

3.2 SMS infokanál 6

3.3 Kácení stromů rostoucích mimo les 6

3.4 Knihovna 7

3.5 Kronika obce 7

3.6 Místní poplatky 8

3.7 Ověřování podpisů a listin 8

3.8 Pohřebnictví 9

3.9 Smluvní vztahy 9

3.10 Svobodný přístup k informacím 9

3.11 Účetnictví 10

3.12 Územní plánování 10

3.13 Výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů 10

3.14 Volby 12

3.15 Zaměstnanci 16

3.16 Pečovatelská služba 19

4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) 20

5. Kategorie příjemců osobních údajů 20

6. Doba uložení osobních údajů 20

7. Informace o pořizování a užívání fotografií či audiovizuálních materiálů z akcí pořádaných organizací nebo v prostorách organizace 20

8. Prohlášení o oficiálních webových stránkách a provozovaných sociálních sítích organizace 21