Knihovna

KNIHOVNA
Knihovnice Mgr. Jana Podrazká knihovnajd@seznam.cz
Web knihovnajosefuvdul.webk.cz
Knihovna

Knihovna

OTEVÍRACÍ DOBA V LÉTĚ 2018

V červenci:  úterý  3. 7., pátek 13. 7., úterý 17. 7. a 24. 7.

V srpnu: úterý 28. 8. a pátek 10. 8. a 31. 8.

Otevírací doba knihovny

Úterý a Pátek 16:00-18:00