Plánované přerušení dodávky elektřiny – 15. 10 2018

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Josefův Důl/Karlov, které se bude konat:

Dne Od Do
15.10.2018 9:30 15:00

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Plánovaná odstávka č. 110060615041
Josefův Důl – E357
Karlov: 2 ,  25 ,  3 ,  300 ,  302 ,  306 ,  313 ,  318 ,  320 ,  324 ,  327 ,  337 ,  338 ,  341 ,  343 ,  360 ,  364 ,  42 ,  56 ,  E328 ,  parc.č. 1852/3

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

 

Post expires at 12:11 on 16.10.2018