Formuláře

Název PDF formulář DOC formulář
Tiskopis – registrace místní poplatek z pobytu Registr. PDF Registr.DOC
Žádost o dotaci Žádost PDF Žádost DOC
Žádost o zvláštní užívání komunikace Žádost PDF Žádost DOC
Žádost o povolení zásahu do nelesní zeleně Žádost PDF Žádost DOC
Žádost o poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení (pravidla) Žádost PDF Žádost DOC
Registrace k poplatku za odpady Registr. PDF Registr. DOC
Změna v registraci poplatků za odpady
Žádost o vrácení přeplatku na odpadech
Registrace k poplatku ze psů Registr. PDF Registr. DOC
Zrušení místního poplatku ze psů (při úmrtí, prodeji…) Zrušení PDF Zrušení DOC
Registrace k místnímu poplatku z pobytu Registrace PDF Registrace DOC
Žádost o pronájem obecního bytu Žádost PDF Žádost DOC
Žádost o pronájem bytu zvláštního určení (Antonínov č. p. 184) Žádost PDF Žádost DOCX