Formuláře

Název PDF formulář DOC formulář
Žádost o dotaci Žádost PDF Žádost DOC
Žádost o zvláštní užívání komunikace Žádost PDF Žádost DOC
Žádost o povolení zásahu do nelesní zeleně Žádost PDF Žádost DOC
Žádost o poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení (pravidla) Žádost PDF Žádost DOC
Registrace k poplatku za odpady Registr. PDF Registr. DOC
Změna v registraci poplatků za odpady    
Žádost o vrácení přeplatku na odpadech    
Registrace k poplatku ze psů Registr. PDF  Registr. DOC
Zrušení místního poplatku ze psů (při úmrtí, prodeji…) Zrušení PDF  Zrušení DOC
Registrace k poplatku z lůžkové kapacity Registr. PDF  Registr. DOC
Registrace k poplatku za láz. a rekr. pobyt Registr. PDF  Registr. DOC
Žádost o pronájem obecního bytu Žádost PDF  Žádost DOC