Rozpočty a účetnictví

ROZPOČET ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIKROREGION TANVALDSKO
RO č. 2-2020
RO č. 1-2020
Rozpočet 2020 Rozpočet 2020
RO č. 6-2019
RO č. 5-2019 Zpráva z přezk.hosp.2020
RO č. 4-2019 Závěrečný účet 2019 Závěrečný účet 2019
RO č. 3-2019 Zpráva z přezk.hosp.2018
RO č. 2-2019 Závěrečný účet 2018 Závěrečný účet 2018 Rozpočet 2019
RO č. 1-2019
RO č. 4-2018
Rozpočtový výhled 2019-2022
Rozpočet 2019
RO č. 3-2018
RO č. 2-2018
RO č. 1-2018
Rozpočet 2018 Návrh rozpočtu 2018 Rozpočet 2018
RO č. 4-2017 Závěrečný účet 2017 Závěrečný účet 2017 Zpráva o přezk.hosp. DOS 2017
RO č. 3-2017 Zpráva z přezk. hosp. 2017 Přehled nákladů a výnosů za období 1-12/2017
RO č. 2-2017
Rozpočet 2017 Zpráva z přezk. hosp. 2016
Rozpočet 2016 Závěrečný účet 2016 Přehled nákladů a výnosů za období 1-12/2016
RO č. 1-2016 Přehled nákladů a výnosů za období 1-6/2016
RO č. 2-2016
RO č. 3-2016
RO č. 4-2016
RO č. 5-2016
RO č. 6-2016
Rozpočet 2015 Zpráva z přezkoumání hospodaření 2015
RO č. 1-2015 Závěrečný účet 2015
RO č. 2-2015 Plnění rozpočtu 2015 – stav k 31.12.2015
RO č. 3-2015
RO č. 4-2015
RO č. 5-2015 Zpráva z přezkoumání hospodaření 2014
Rozpočet 2014 Závěrečný účet 2014
Rozpočet 2013 Plnění rozpočtu 2014 – stav k 31.12.2014
Rozpočtový výhled 2015-2019
Rozpočtový výhled 2012-2016

MONITOR je informační portál Ministerstva financí, který umožňuje volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím.