Samospráva

ZASTUPITELÉ
Starosta Jan Miksa  
Místostarosta Karel Stuchlík  
Předseda kontrolního výboru, Komise sociální Petra Slavíková  
Předseda finančního výboru, Komise kultury a školství Markéta Počekajlová  
Komise místního hospodářství a dopravy Ing. Jaromír Poledňák  
Komise životního prostředí Petra Přibylová  
Komise cestovního ruchu a sportu Radka Kittelová  
Člen zastupitelstva Ing. Miloš Rydval  
Člen zastupitelstva Roman Šťastný  
Předseda komise výstavby Heinz Kolisch