Samospráva

ZASTUPITELÉ
Starosta Jan Miksa
Místostarosta Karel Stuchlík
Předseda kontrolního výboru, Komise sociální Petra Slavíková
Předseda finančního výboru, Komise kultury a školství Markéta Počekajlová
Komise místního hospodářství a dopravy Ing. Jaromír Poledňák
Komise životního prostředí Petra Přibylová
Komise cestovního ruchu a sportu Radka Kittelová
Člen zastupitelstva Ing. Miloš Rydval
Člen zastupitelstva Roman Šťastný
Předseda komise výstavby Heinz Kolisch