Dražební vyhláška – Veltruský

U S N E S E N Í
JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresní soud v Mělníku, č.j. 4 EXE 169/2012- 13, ze dne 27.01.2012, proti povinné: ZDEŇKA VELTRUSKÁ, V Hajnovkách 1117, 27711, Neratovice, nar.23.02.1964
manžel: ZDENĚK VELTRUSKÝ, V Hajnovkách 1117, 27711 Neratovice, nar.2.8.1959
na návrh oprávněného: Česká pojišťovna, a.s., Spálená 75/16, 11304, Praha 1, IČ 45272956, zast. Mgr. Jan Ševčík, advokát, Na královně 862, 15600, Praha 5 – Zbraslav pro 2 093,66 Kč s příslušenstvím vydává D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K U o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
I. Dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II. se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na
adrese: www.drazby-exekutori.cz

Celé znění dražební vyhlášky ke stažení zde.