Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Obecní úřad Josefův Důl

 468 44 Josefův Důl, Dolní Maxov 218, IČ 00262391

Pro účely konání voleb do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 24. a 25. května 2019, tímto podle ust. § 16 odst. 1 písm. f) zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněním na úřední desce poskytuji  

informace o počtu a sídle volebních okrskŮ

OVK č.

Sídlo okrsku

1

Radnice, 468 44 Josefův Důl, Dolní Maxov 218

…………………………………………………

Jan Miksa – starosta

Rozdělovník:

  • k vyvěšení na úřední desce

  • k založení do volební dokumentace