Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Dne 27.9.2019 byla podána žádost o informaci na základě zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím k č.j. 964/2019 o zaslání kopií dokladů a veškerém dosaženém vzdělání  paní Gabriely Tahalové, vedoucí pro obecní poplatky a zaslání pracovní smlouvy této úřední osoby.

Dne 30.9.2019 bylo na základě žádosti sděleno, že paní G. Tahalová je zaměstnána jako úředník na naší obci a splňuje veškeré kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce požadovný zaměstnavatelem včetně zkoušek odborné způsobilosti z oblasti správy místních poplatků.

Doklady prokazující tyto skutečnosti žadateli odeslat nemůžeme, neboť to odporuje článku č. 4 nařízení EU 2016 679 GDPR.