Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 „odpady“

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

ke stažení zde.