Rozhodnutí hejtmana LK – koordinace poskytování zdr. služeb

ROZHODNUTÍ hejtmana Libereckého kraje

o koordinaci poskytování zdravotních služeb a k provádění opatření k ochraně veřejného zdraví č. 3

Podle ust. § 14 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „krizový zákon“), v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. 3. 2020, doporučuji v návaznosti na předchozí koordinační rozhodnutí ze dne 17. a 18. března 2020 následující opatření směřující ke koordinaci poskytování zdravotních služeb a k provádění opatření k ochraně veřejného zdraví:

1. S účinností od 26. března 2020 do odvolání zrušit neakutní, tedy odkladnou péči ve všech nemocnicích. Akutní ambulantní i hospitalizační péče zůstává zachována.

2. Poskytovatelům zdravotních služeb, zejména praktickým lékařům a ambulantním specialistům, aby byli plně k dispozici svým pacientům pro konzultování zdravotního stavu, vystavování eNeschopenek a receptů, a to především telefonicky, mailem, SMS, ev. jiným distančním online způsobem.

Celé znění rozhodnutí ke stažení zde.