Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – uzavření silnice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákono silničním provozu“) na základě návrhu ze dne 9.5.2018 podaném společností Integra stavby,
a.s. se sídlem Hrádecká 156, PSČ 460 01 Liberec 33, IČO 25014391 v zastoupení společností Dopravní značení Smržovka, s.r.o. se sídlem Kostelní 1476, PSČ 468 51 Smržovka, IČO
05776945  s t a n o v í  podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 13.3.2019 čj. KRPL-44047/ČJ-2018-180406-02 přechodnou úpravu provozu na objízdné trase: na silnici: III/29037, III/29039 Lučany nad Nisou, III/29022 Josefův Důl
termín : od 12.5.2019 – do 15.5.2019
z důvodu: v rámci uzavírky silnice III/29042 směr Albrechtice – havárie opěrné zdi

Celé znění veřené vyhlášky ke stažení zde.