Výroční zpráva Obce Josefův Důl za rok 2018

Výroční zpráva Obce Josefův Důl za rok 2018

o poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb, o svobodném přístupu k informacím

  1. V  roce 2018 byly přijaty 3 žádosti o poskytnutí informace a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti, žadatelům bylo plně vyhověno a písemně odpovězeno.

  2. V roce 2018 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

  3. V roce 2018 nebyl vydán žádný rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

  4. V roce 2018 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

  5. V roce 2018 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a (stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace).

  6. Žádosti a odpovědi na žádosti jsou uveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a webových stránkách obce.

V Josefově Dole 1.3.2019 Jan Miksa starosta

Zpráva ke stažení zde.