29.10.2023 svoz NO

Vážení občané, Váš obecní úřad ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o. pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, který se uskuteční

V NEDĚLI 29.10.2023, dle tohoto časového rozpisu:

13:05 – 13:15 hod. Antonínov bývalá autobusová zastávka u užitkového skla
13:20 – 13:30 hod. Josefův Důl u panelových domů
13:35 – 13:45 hod. Josefův Důl u zvonů na sep. odpad (u Čermáků)
14:00 – 14:10 hod Karlov za lesem – Karlov č. 3 u zvonů na sep. odpad

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle
časového rozpisu na předem označeném stanovišti (info leták). Odpady budou přebírány
kvalifikovanými pracovníky naší společnosti.
Přijímány budou následující druhy odpadů: obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. Olejových filtrů, oleje a tuky, absorpční činidla (znečištěný textilní materiál), barvy, lepidla a pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, zásady (hydroxid), nepoužitá léčiva (léky), pesticidy (hnojiva), akumulátory, baterie, články a zářivky.
POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.
Nebude přijímáno následující: elektro, stavební odpad, vč. Eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.,
nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti
Způsob přebírání odpadů:
1) Sběr bude probíhat za přítomnosti zástupce obecního úřadu a pod jeho dohledem.
2) Odpady budou předávány osobně občany nebo zástupcem obce pracovníkům zajišťujícím
sběr.
3) Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude na stanoviště
umístěn před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu nebude odvezen.
Další informace poskytne Váš obecní úřad nebo přímo pracovníci Severočeských komunálních služeb spol. s. r. o. na telefonním čísle 493 645 111.