31. 10. 2018 – Ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Josefův Důl

INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Josefův Důl

Obecní úřad Josefův Důl v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Josefův Důl, svolaného dosavadním starostou obce Janem Miksou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:Obec Josefův Důl – sál v budově muzea místní historie, Josefův Důl č.p. 210

Doba konání:31. 10. 2018 2018 od 17:00

Navržený
program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

 2. Schválení programu

 3. Volba starosty a místostarosty

  1. určení počtu místostarostů

  2. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

  3. určení způsobu volby starosty a místostarosty

  4. volba starosty

  5. volba místostarosty

 1. Zřízení finančního a kontrolního výboru

  1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

  2. volba předsedy finančního výboru

  3. volba předsedy kontrolního výboru

  4. volba členů finančního výboru

  5. volba členů kontrolního výboru

 1. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

 2. Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

V obci Josefův Důl, dne 24. 10. 2018

………………………………..

Jan Miksa, starosta