VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Jos. Důl

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici: křižovatka silnic III/29022 a III/29040 k.ú. i obec Josefův Důl
v termínu: 7. 10. 2017 – do 8. 10. 2017 z důvodu: opravy mostu a stání jeřábu na sil. III/29040 v rámci realizace stavby „Rekonstrukce silnice III/29022 Hrabětice – Josefův Důl“
objízdná trasa : po přilehlé místní komunikaci

Celé znění ke stažení zde.

Mapka ke stažení zde.