Finanční úřad pro LK – veřejná vyhláška

Ode dne 29.04.2016 do dne 30.05.2016 jsou na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Liberecký kraj
zpřístupněny k nahlédnutí hromadné předpisné seznamy jimiž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2016.

Vyhláška ke stažení zde.