Knihovna

Orientační menu

 1. Infocentrum
 2. ZŠ & MŠ
 3. Zdravotní středisko
 4. Pečovatelská služba
 5. Občasník
 6. Knihovna
 7. Divadlo
 8. Muzeum
 9. Sport
 10. Tipy na výlet
 11. Ubytování

Knihovnice
Mgr. Jana Podrazská
knihovnajd@seznam.cz
knihovnajosefuvdul.webk.cz

Vážení čtenáři,
od úterý 23. února budeme půjčovat knihy registrovaným čtenářům v pravidelné otvírací době s omezením, které nám nařizuje vláda.
„Vláda s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. (…)
II. omezuje:
5. provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně; při jiném než bezkontaktním předání výpůjček se doporučuje používat respirátor bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 nebo KN95.“ Ano, čtete dobře, bylo nám umožněno kontaktní výpůjční okénko  a zároveň nám bylo doporučeno používat zvýšenou ochranu dýchacích cest. O dalším provozu knihovny vás budeme informovat podle aktuálních nařízení vlády.

Otevírací hodiny

Úterý a Pátek 16:00-18:00