Pečovatelská služba

Orientační menu

 1. Infocentrum
 2. ZŠ & MŠ
 3. Zdravotní středisko
 4. Pečovatelská služba
 5. Občasník
 6. Knihovna
 7. Divadlo
 8. Muzeum
 9. Sport
 10. Tipy na výlet
 11. Ubytování

Poslání služby

Terénní pečovatelská služba Josefův Důl poskytuje péči seniorům a osobám se zdravotním postižením, jejichž nepříznivá sociální nebo zdravotní situace způsobila sníženou soběstačnost. Tyto osoby si nejsou schopny ani za pomoci rodiny, přátel a jiných zdrojů vyřešit tuto situaci. Pomoc je poskytována v domácnostech uživatelů služby a tím je řešena potřeba zachovávání co největší samostatnosti a podpora snahy zlepšovat své schopnosti například po pobytu ve zdravotnickém zařízení, po úrazu, při osamocenosti uživatele apod.

Cíle pečovatelské služby

Základním cílem je pokrytí potřeb uživatelů služby odborně a tím je vést k co největší samostatnosti v jejich přirozeném domácím prostředí.

Další cíle:

 1. Zachovat možnost pobytu a pohybu v domácnosti a při tom mít jistotu, že se uživateli dostane pomoci v úkonech sebepéče, které již sám nezvládá.
 2. Poskytovat pomoc a podporu pouze v těch úkonech, které jsou pro osobu nezbytné a zároveň ji podporovat ve snaze zlepšovat nebo zachovávat její schopnosti sebepéče a péče o domácnost.
 3. Odbornou radou nebo vedením zapojit uživatele do rozhodování o své osobě, o trávení svého času, o společenských potřebách, o styku s veřejností a úřady a napomáhat jeho ochraně před předsudky a negativním hodnocením.

Popis realizace pečovatelské služby Josefův Důl

Sídlo služby: Dolní Maxov 218, 468 44  Josefův Důl

Sociální služba je realizována na celém území obce Josefův Důl pondělí – pátek od 7.00 do 15.30 hod. Službu provozují dvě pečovatelky, jejichž sídlo je v domě s byty zvláštního určení Antonínov 184, Josefův Důl.

Sociální služba poskytuje péči v domácnostech uživatelů služby. Na základě smluvního vztahu individuálně podle potřeb uživatele může podle § 40 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. poskytovat službu v základním rozsahu:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Každý žadatel projde sociálním šetřením a při něm dojde k dohodě se sociální pracovnicí, jaké úkony pomoci potřebuje. Ty jsou pak zakotveny do Smlouvy o poskytování služby. Pečovatelky provádějí ty úkony péče, které ve smlouvě jsou. Smlouva může být měněna podle potřeb uživatele.

– Standardy kvality sociálních služeb ke stažení zde.

– Informace pro zájemce o poskytnutí terénní pečovatelské služby Josefův Důl ke stažení zde.

– Manuál pro zájemce o poskytování služeb ke stažení zde.

– Provozní řád ke stažení zde.

– Žádost o poskytnutí pečovatelské služby – formulář ke stažení zde. PDF/DOC

– Ceník služeb ke stažení zde.

– Vzor smlouvy ke stažení zde.

Provozní doba

Pondělí – Pátek 7:00 – 15:30

Antonínov 184, Josefův Důl, 468 44