Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Antonínov

Nabídka ke stažení zde.

Informace k nabídce pozemků k pronájmu/propachtování

Žadatelé o pronájem/propachtování musí uplatnit své žádosti tak, aby byly na Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj doručeny nejpozději do 30-ti dnů po datu zveřejnění nabídky, tj. do 3.9.2016.