Informace o počtu a sídle volebního okrsku

Obecní úřad Josefův Důl

468 44 Josefův Důl, Dolní Maxov 218

V Josefově Dole dne 17. 8. 2018

Pro účely konání voleb do zastupitelstva obce a voleb do Senátu Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018 (případné II. kolo voleb do Senátu ve dnech 12. a 13. října 2018), tímto podle ust. § 15 odst. 1 písm. g) zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 14c odst. 1 písm. f) zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněním na úřední desce poskytuji  

informace o počtu a sídle volebního okrsku

OVK č.

Sídlo okrsku

1

Radnice, 468 44 Josefův Důl, Dolní Maxov 218

…………………………………………………

Jan Miksa

starosta obce

Rozdělovník:

  • k vyvěšení na úřední desce

  • k založení do volební dokumentace