INFORMACE PRO VOLIČE o době a místě konání II. kola volby prezident

Informace pro voliče o době a místě konání druhého kola volby prezidenta
Starosta obce Josefův Důl podle § 34 odst. 1 písm. b) zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o volbě prezidenta“) zveřejněním na úřední desce
oznamuje:

  1. Druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční:

v pátek dne 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu dne 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

  1. Místem konání druhého kola volby

ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost v budově Radnice Josefův Důl, Dolní Maxov 218

  1. Hlasovací lístky dvou postupujících kandidátů pro druhé kolo volby prezidenta budou voličům vydávány ve volebních místnostech.
  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem) **).

V Josefově Dole dne 18.1.2023

Ing. Jiří Slanař, Ph.D., v.r., starosta