Informace pro voliče o době a místě konání volby prezidenta

Starosta obce Josefův Důl podle § 34 odst. 1 písm. a) zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o volbě prezidenta“) zveřejněním na úřední desce oznamuje:

  1. Volba prezidenta republiky se uskuteční: v pátek dne 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

  1. Místem konání volby ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost – Zasedací místnost Obecního úřadu v Josefově Dole, Dolní Maxov 218 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – v katastru obce Josefův Důl (Josefův Důl, Antonínov, Dolní Maxov, Karlov).

  1. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem volby prezidenta. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem).

V Josefově Dole dne 12. 12. 2017

Jan Miksa

starosta obce

Na úřední desce vyvěšeno dne 12. 12. 2017